Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негаусівських процесів" – 2019 (ОСНП-2019)

Страна: Украина

Город: Черкаси

Тезисы до: 28.04.2019

Даты: 23.05.19 — 24.05.19

Область наук: Физико-математические;

Е-мейл Оргкомитета: osnp2019@gmail.com

Организаторы: Черкаський державний технологічний університет.

 

До участі у VII Міжнародній науково-практичній конференції "Обробка сигналів і негаусівських процесів" запрошуємо авторів доповідей, що не були опубліковані раніше та містять теоретичні й прикладні результати досліджень в галузі опрацювання сигналів на фоні завад.

Метою конференції є зібрати разом науковців, інженерів, аспірантів, студентів для вивчення передового досвіду з розробки, впровадження та поширення актуальних наукових і прикладних досліджень, пов’язаних із опрацюванням інформації, зокрема, наукової школи професора Ю.П. Кунченка з обробки сигналів і негаусівських процесів, що охоплюють широке коло сучасних аспектів розвитку науково-технічного прогресу: створення математичних моделей сигналів та систем; синтез і аналіз методів та алгоритмів обробки сигналів та статистичних даних; розробка апаратних та програмних засобів опрацювання сигналів та даних; комп’ютерне моделювання.

Матеріали конференції видаються в електронному варіанті, який розсилається авторам згідно встановлених умов. Авторам найкращих тез програмний комітет конференції може рекомендувати доопрацювання тез для безкоштовного опублікування англійською мовою у вигляді статей у збірнику наукових праць «Вісник Черкаського державного технологічного університету», який внесено до переліку фахових видань України у галузі технічних наук.

Веб-сайт конференции: https://chdtu.edu.ua/osnp

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: