Науково-практична конференція "Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації"

Страна: Украина

Город: ХАРКІВ

Тезисы до: 27.05.2019

Даты: 21.06.19 — 22.06.19

Адрес: 61002 м. Харків. вул. Пукінська 62

Е-мейл Оргкомитета: conference@cultura.kh.ua

Организаторы: Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Телефон / Факс: 0577251244

Условия участия и жилье: Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюватимуться за рахунок відряджуючої сторони. Передбачена заочна форма участі в конференції.

 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ та ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА запрошують Вас стати учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною участю: ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СИНЕРГІЯ ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ яка відбудеться 21-22 червня 2019 року в м. Харкові

У програмі конференції передбачається робота секцій, на яких будуть проаналізовані такі питання:

 • шляхи збереження традиційної культури в умовах полікультурного суспільства, активізації міграційних процесів та розширення культурно-інформаційного простору;
 • механізми децентралізації як спосіб подолання кризи національної ідентичності на фоні збереження мультикультуралізму й толерантності;
 • відтворення і репрезентація фольклору як чинник збереження традиційної культури в умовах глобалізації;
 • значення фестивалів, конкурсів та наукових конференцій у вивченні, наслідуванні та популяризації традиційної культури в умовах глобалізації;
 • вокальний та інструментальний фольклор як зразок оригінальності локальних стилів та музичних діалектів в умовах глобалізації;
 • творчість сучасних виконавців народної музики – приклад синергії традицій та інновації в мистецтві;
 • роль етнолінгвістики у вивченні традиційної культури: дослідження мови через призму духовної культури етносу;
 • використання творчого доробку, педагогічної спадщини та досвіду видатних діячів культури, педагогів і науковців як приклад синергії традиції та інновації;
 • перспективи застосування елементів традиційної культури в системі навчання, виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління;
 • поєднання традиції та інновації в роботі народних майстрів у процесі створення сучасних зразків декоративно-прикладного мистецтва;
 • інноваційні форми презентації традиційної культури у просвітницькій діяльності музеїв, галерей, архівів, бібліотек;
 • впровадження досягнень It-технологій у традиційну культуру – зразок синергії традиції та інновації.

Робочі мови конференції – українська, російська.

Вимоги до оформлення доповідей. Матеріали приймаються в електронному вигляді. Обсяг доповіді або повідомлення до 7 сторінок, тези – 2 сторінки комп’ютерного набору формату А 4 в редакторі MS WORD for WINDOWS, шрифтом Times New Roman, 14 розміром, через 1, 5 інтервали, поля – всі 2 см. Перелік використаної літератури надається наприкінці тексту в алфавітному порядку. Посилання на джерела в тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела, сторінка(и) (наприклад: [1, с. 16-17]).

Доповіді будуть опубліковані в збірці матеріалів конференції.

Друковані примірники будуть надіслані до провідних українських бібліотек, а електронна версія видання - всім учасникам конференції та розміщена на сайті ООМЦКМ.

 

Веб-сайт конференции: cultura.kh.ua