І Міжнародна науково-практична конференція "Переяславська мовознавча толока"

Страна: Украина

Город: Переяслав-Хмельницький

Тезисы до: 01.09.2019

Даты: 19.09.19 — 20.09.19

Область наук: Филологические;

Адрес: м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна

Е-мейл Оргкомитета: nathalie.chvets@gmail.com

Организаторы: ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»; ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ БІЛОРУСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НАН БІЛОРУСІ (м. Мінськ, Білорусь); ЗАХІДНОЧЕСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (м. Плзень, Чеська республіка); ҐРАЙФСВАЛЬДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ; УНІВЕРСИТЕТ ім. Ф. ПАЛАЦЬКОГО В ОЛОМОУЦІ; ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у І Міжнародній науково-практичній конференції "Переяславська мовознавча толока", яка відбудеться 19–20 вересня 2019 р. у м. Переяслав-Хмельницький.

Тематика конференції охоплює всі актуальні питання мовознавства, включаючи суміжні проблеми перекладознавства та літературознавства.

Пріоритетними є такі напрями: фразеологія («дзеркало» культури), антропологічна лінгвістика, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвоконцептологія, лінгвокогнітологія, міжкультурна комунікація, транслятологія, дискурсознавство, соціолінгвістика, психолінгвістика, лінгвоаксіологія, лінгвосинергетика, корпусна лінгвістика.

Планується робота таких секцій:

Секція 1: Фразеологія як «дзеркало душі» народу.

Секція 2: Міждисциплінарна методологія антропологічної лінгвістики, лінгвокультурології (зіставної лінгвокультурології), етнолінгвістики та лінгвосинергетики.

Секція 3: Основні вектори розвитку когнітивної лінгвістики і лінгвоконцептології в Україні та за її межами.

Секція 4: Актуальні проблеми лінгвістичної семантики.

Секція 5: Актуальні питання функціонування субмов (сленг, арго і под.). Ареальна лінгвістика та діалектологія.

Секція 6: Рівні мови у сучасному вимірі (фонологія (фоносемантика), морфологія, лексика, синтаксис).

Секція 7: Актуальні проблеми дискурсознавства, міжкультурної комунікації та перекладознавства.

Секція 8: Нові питання лінгвоаксіології, соціолінгвістики та психолінгвістики.

Секція 9: Поступ корпусної лінгвістики в Україні та за її межами.

Секція 10: Лінгводидактичні проблеми вищої школи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, чеська, російська, білоруська, польська, французька.

Подробиці - у прикріпленому інформаційному листі.

Веб-сайт конференции: https://phdpu-kif.webnode.com.ua/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: