VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов"

Страна: Украина

Город: Ніжин

Тезисы до: 01.06.2019

Даты: 27.09.19 — 28.09.19

Е-мейл Оргкомитета: conference@ndu.edu.ua

Организаторы: Міністерство освіти і науки України; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; Інститут педагогіки НАПН України; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України; Британська Рада в Україні; Німецький культурний центр Ґете-Інститут Україна

 

Запрошуємо взяти участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної конференції Інновації
в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов,
присвяченоїсімдесятиріччю факультету іноземних мов. Конференція відбудеться 27-28
вересня2019 року за адресою: м. Ніжин 16600, вул. Графська, 2, Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя, факультет іноземних мов.
Мета конференції – аналіз теоретичних і прикладних досліджень у галузі іноземної філології,
методики викладання мов, професійної педагогіки та використання їх результатів для фасилітації
входження української наукової спільноти в європейський освітній простір.
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, вчителі, докторанти, аспіранти
та студенти.
Робота конференції планується у таких секціях:
1. Від теорії до практики:когнітивно-дискурсивне вивчення і викладання мов.
2. Лінгводидактика: навчаємо, навчаємо вчитися, навчаємося викладати.
3. Іноземна мова за професійним спрямуванням: цілі, методи, результати.
4. Професійний розвиток вчителя: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Веб-сайт конференции: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt6Z---tfhAhXuxIsKHUP2DV04FBAWMAB6BAgAEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ndu.edu.ua%2Fstorage%2F2019%2Finf_lust_2019_03_19.pdf&usg=AOvVaw1IVRl_zz4jbQLbiZSjEJCy