Якісні методи дослідження взаємозв'язку динамічних рис та підструктур особисості (глава колективної монографії)

- стисла характеристика якісних методів - визначення змісту якісних методів - історія виникнення та розвиток якісних методів - щодо питання валідності та репрезентативності якісних досліджень - питання етики якісних досліджень - організація інтерв'ю як стратегії отримання емпіричного матеріалу та аналіз змісту сказаного - метод ''grounded theory" - майбутнє якісних методів дослідження у психології

Science Categories: