Українська премія «Для жінок в науці–2019»

Страна: Украина;

Дедлайн: 30.11.2019

Веб-сайт: forwomeninscience.in.ua

 

Премія «Для жінок у науці» в Україні (надалі іменується «Премія»), започаткована ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з Національною Академією Наук України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Премія має на меті збільшення кількості жінок, які працюють у науковій сфері України, заохочення та підтримку молодих жінок-науковців (віком до 40 років включно) – громадянок України, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в наукових установах Національної академії наук України і галузевих національних академій наук; у вищих навчальних закладах та інших наукових установах незалежно від форм власності та відомчої належності.

Премія є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці», що існує з 1998 року і яка сприяє збільшенню внеску жінок у сферу наукових досліджень на глобальному рівні.

За результатами проведення Премії2019 року «Для жінок у науці» в Україні авторитетне і незалежне журі визначить трьох переможниць, кожній з яких, відповідно до Правил Премії, буде присуджено премію, що запроваджена ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА».

Інформування про Правила Премії та можливі зміни до них здійснюється на сайті www.forwomeninscience.in.ua

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ

2.1. Організатором Премії є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» (надалі – Організатор). Адреса місцезнаходження Організатора: вулиця Миколи Грінченка, будинок 4В, м. Київ, 03039.

2.2. Партнером Премії є Національна Академія Наук України (надалі – Науковий партнер). Адреса місцезнаходження: вулиця Володимирська, 54, м. Київ, 01030.

2.3. Патронат Премії – Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Адреса місцезнаходження: МЗС України, Михайлівська площа, 1, Київ 01018.

2.4. Організаційним партнером Премії є Громадська організація «Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності» (надалі – Партнер). Адреса місцезнаходження Партнера: проспект Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094.

3. УЧАСНИЦІ ПРОГРАМИ

3.1. У Премії можуть брати участь жінки (надалі – Учасниця або Учасниці), які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (STEM розшифровується як: наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в наукових установах Національної академії наук України і галузевих національних академій наук; у вищих навчальних закладах та інших наукових установах незалежно від форм власності та відомчої належності. Учасниці мають відповідати таким умовам:

 • є громадянками України;
 • віком від 18 до 40 років включно на момент закінчення терміну подання заяв;
 • наявність наукового ступеня;
 • наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;
 • cоціальна активність задля популяризації науки (бажана)

3.2. Не визначаються Учасницями Премії та не мають права брати участь у Премії:

 • іноземці та особи без громадянства;
 • лауреатки премії 2018 року (кращі 3);
 • члени журі, а також члени сімей членів журі (першого і другого ступенів спорідненості);
 • співробітники та представники Організатора, Організаційного партнера Премії, а також члени їхніх сімей (першого і другого ступенів спорідненості).

4. СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Премія проводиться на всій території України (за виключенням тимчасово-окупованої території Донецької та Луганської областей та АРК Крим).

4.2. Період проведення Премії: з 25.04.2019 р. по 30.11.2019 р. включно.

6. ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

6.1. Для участі у Премії потенційні Учасниці мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-платформу: www.forwomeninscience.in.ua з 25 квітня 2019 р. до 15 червня 2019 р. включно. Заяви мають бути складені українською мовою та містити такі розділи у вказаному порядку:

 • заява на участь у Премії за встановленою формою, що розміщена на www.forwomeninscience.in.ua;
 • докладне CV(резюме) українською мовою, але не більше 2-х сторінок (приблизно 1000 слів);
 • копії документів, що підтверджують рівень освіти, науковий ступінь та наукове звання (якщо мається);
 • перелік найкращих наукових публікацій та патентів (10)із посиланнями, зазначенням імпект-фактору та власного внеску;
 • мотиваційний лист (за рекомендованою структурою);
 • інформація про соціальну активність задля популяризації науки (бажано).

6.2. Неповні або подані пізніше вказаного терміну заяви, а також заяви від Учасниць, що не відповідають визначеним у цих Правилах вимогам, не будуть розглядатись.

6.3. Вважається, що Учасниця, яка подає заяву в порядку, передбаченому п. 6.1 цих Правил, ознайомилася з Правилами та погоджується з їх умовами.

7. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ

7.1. Кожну заяву оцінюватиме авторитетне і незалежне журі Премії, до складу якого входять експерти з різних галузей науки, запрошені Організатором до участі. Члени журі відкритим голосуванням обирають Голову журі, який (чи яка) відповідає за проведення засідань журі та уповноважений затверджувати власним підписом рішення журі та інші документи засідань журі (протоколи, заяви, тощо).

7.2. За результатами розгляду заяв Учасниць, що відповідають вимогам цих Правил, журі в термін не пізніше 30 серпня 2019 року обирає до 10 Учасниць (ТОП-10 Фіналісток), які найбільше відповідають меті та умовам Премії, для участі у фінальних співбесідах, що відбудуться у вересні-жовтні 2019 року.

7.3. Учасницям, які були відібрані для участі у фінальних співбесідах, надсилається лист на електронну пошту, вказану в заявці на участь у Премії з інформацією про дату та місце проведення співбесід. Усі витрати, пов’язані з участю Учасниць у співбесіді в Києві, а саме – вартість проїзду з інших міст, вартість проживання, здійснюються за рахунок Організатора.

7.4. З Учасницями, які були відібрані відповідно до п. 7.2 цих Правил, члени журі проводять співбесіди з метою визначення трьох Переможниць, які здобудуть право на отримання Премії.

7.5. Журі та Організатор Премії спільно погоджують порядок визначення ТОП-10 Фіналісток та 3 Переможниць Премії, час і форму проведення засідань, порядок і форму проведення голосування, тощо.

7.6.Усі рішення журі Премії є остаточними та не підлягають оскарженню.

7.7.До моменту офіційного оголошення переможців Премії на урочистій церемонії члени журі, Організатор та Партнер Премії тримають імена Переможниць в таємниці.

8. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

8.1. Журі відбирає Переможниць за такими критеріями:

 • академічні досягнення кандидатки (зокрема, кількість та якість публікацій, публікації та цитування у Scopus і Web of Science, виступи нанаукових конференціях, патенти, перелік найкращих наукових публікацій та патентів (до 10-ти);
 • мотиваційний лист (за рекомендованою структурою);
 • соціальна активність: популяризація науки, читання науково популярних лекцій, волонтерство, благодійна діяльність і т. п.
 • 9. ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖНИЦЬ

  9.1. Рішення журі Премії щодо визначення Переможниць буде оголошено на офіційній урочистій церемонії у листопаді 2019 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені Учасницям додатково).

  9.2. Перелік Переможниць також буде опубліковано в ЗМІ.

  10. УМОВИ НАДАННЯ ПРЕМІЇ

  10.1. Переможниця, визначена журі Премії, здобуває право на отримання Премії лише за умови участі в офіційній церемонії нагородження у Києві (місце та дата нагородження будуть повідомлені окремо), якщо інше рішення не прийняте Організатором Премії.

  10.2. Усі витрати, пов’язані з участю Учасниць в офіційній церемонії нагородження у Києві (подорож, проживання), здійснюються за рахунок Організатора.

  10.3. Організатор сплачує Премію шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок Переможниці, який буде надано Переможницею протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможниць.

  10.4. У разі ненадання Переможницею інформації щодо банківського рахунку, на який повинна бути сплачена Премія, або в разі надання неповної чи неточної інформації Організатор звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

  Переможниця протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможниць має надати копії таких документів для перерахування Премії і нарахування та сплати податків, пов’язаних із врученням Премії:

 • копію паспорта громадянина України (усіх сторінок, на яких є записи або відмітки);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • оригінал виписки з банківськими реквізитами для перерахування винагороди, яка міститиме номер банківського рахунку, назву банку, МФО банку.
 • Організатор може запросити додаткові документи, необхідні для виплати Премії та її перерахування, про що додатково повідомить Переможницю.

  10.5. Переможниця погоджується на фотографування та фільмування, а також на надання інтерв’ю медіа в рамках висвітлення Премії і дає свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про зазначену вище Премію в Україні й за кордоном.

  10.6. Переможниця має терміново повідомити координаторів проекту Преміїв разі зміни місця роботи протягом 5 календарних днів з моменту зміни та в разі зміни контактних даних – негайно.

  10.7. Задля заохочення інших молодих жінок-науковців Переможниці можуть вказувати факт участі у Премії та отримання Премії у своїй біографії.

  10.8. Протягом року після нагородження Переможниці погоджуються на виконання ролі Почесних послів Премії ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» «Для жінок у науці», що включатиме просування Премії серед жінок у науці, фільмування, фотографування та надання інтерв’ю медіа, публікації в засобах масової інформації, соціальних мережах, веб-сайтах Інтернет, в тому числі біографій Переможниць.

  11. ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИЦЬ

  11.1. Організатор є володільцем персональних даних усіх Учасниць, зібраних у рамках Премії.

  11.2. Кожна Учасниця Премії своєю участю в Премії підтверджує, що вона дає згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, зокрема за межі України, власних персональних даних, зазначених у цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Усі дані, надані Учасницями, оброблятимуть суто з метою реалізації Премії, зокрема висвітлення Премії в засобах масової інформації, як під час проведення Премії, так і після її завершення, інформування материнської компанії та інших компаній, що належать до групи L’OREAL, з метою аудиту та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового.

  11.3. Учасниці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх вилучення шляхом подання відповідної письмової вимоги Організатору за адресою, вказаною в п. 2.1.

  11.4. Персональні дані Учасниць зберігаються та обробляються Організатором до моменту направлення письмової вимоги Учасниці щодо їх видалення, якщо інше не встановлено законодавством України.

  11.5. У разі отримання від Учасниці письмової вимоги щодо видалення її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних даних, така Учасниця не допускається до подальшої участі у Премії та/або до отримання Премії.

  11.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасницею заяви на онлайн-порталі www.forwomeninscience.in.ua. До такої заяви Учасниця повинна додати до заяви на участь у Премії письмову згоду на обробку персональних даних, форма якої додається до даних Правил та містить докладний порядок та зміст обробки персональних даних Учасниць. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожною Учасницею, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

  Організатор має право передавати персональні дані учасниць третім особам з метою виконання умов цих Правил і з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Премією. Учасниці погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасниць про таких третіх осіб, у тому числі за межами території України, за умови дотримання норм чинного законодавства.

  12. КОНТАКТНІ ОСОБИ ДЛЯ КОМЕНТАРІВ ТА ЗАУВАЖЕНЬ:

  Юлія РоманенкоДиректор корпоративних комунікацій,
  ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА»
   
  Марина СаприкінаКерівниця,
  Центр «Розвиток КСВ»
  ms@csr-ukraine.org