VI Міжнародна наукова конференція з історії археології “Історія археології: інтелектуальний простір міста та формування ідентичностей (до 120-річчя ХІ Археологічного з’їду)

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 15.07.2019

Даты: 03.10.19 — 04.10.19

Е-мейл Оргкомитета: archaeological_communication@ukr.net

Организаторы: ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ МУЗЕЇВ (ІСОМ УКРАЇНИ)

 

Напрямки роботи конференції:
– інтелектуальні мережі та археологічні співтовариства у контексті міського простору;
– формування професійних ідентичностей у міському просторі;
– перетини ідентичностей у наукових співтовариствах;
– міська археологія: зміст явища й дієві гравці;
– маркування інтелектуального виміру міського середовища;
– локації інтелектуальних інтеракцій;
– повсякденне життя науковця-містянина тощо.

Веб-сайт конференции: http://clio.lnu.edu.ua/news/vi-mizhnarodna-naukova-konferentsiia-z-istorii-arkheolohii-istoriia-arkheolohii-intelektual-nyy-prostir-mista-ta-formuvannia-identychnostey-do-120-richchia-khi-arkheolohichnoho-z-idu