Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми теорії фінансового права в сучасний період. Фінансове право як галузь права”

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 10.09.2019

Даты: 03.10.19 — 03.10.19

Область наук: Юридические;

Адрес: Київ, вул. Володимирська, 60

Е-мейл Оргкомитета: finpravokny@ukr.net

Организаторы: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра фінансового права Центр фінансового права імені Лідії Костянтинівни Воронової

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра фінансового права

Центр фінансового права імені Лідії Костянтинівни Воронової

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми теорії фінансового права в сучасний період. Фінансове право як галузь права”, яка відбудеться на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка  3 жовтня 2019 року

 

ОРГКОМІТЕТ:

Голова оргкомітету:

Гриценко І.С.д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заступники голови оргкомітету:

Пришва Н.Ю. – д.ю.н, професор, завідувач кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Якимчук Н.Я. д.ю.н, професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Члени оргкомітету:

Гетманцев Д.О. – д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Губерська Н. Л. – д.ю.н., професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чуприна Л. М. – к.ю.н., доцент кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гедзюк О. В. – к.ю.н., асистент кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лещенко Р. М. – к.ю.н., асистент кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Маринчак Є.С. к.ю.н., асистент кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Питання, що виносяться на обговерення

 1. Програма навчальної дисципліни “Фінансове право”

 2. Історія становлення фінансового права як галузі права

 3. Предмет фінансово-правового регулювання

 4. Метод фінансово-правового регулювання

 5. Принципи фінансового права

 6. Публічний фінансовий інтерес

 7. Фінансово-правові статуси

 8. Правовий режим публічних фондів кошів

 9. Межі фінансово-правого регулювання сфери приватних фінансів

 10. Публічні надходження

 11. Фінансово-правове регулювання банківські відносини

 12. Сучасні виклики формування матеріальних та процесуальних норм фінансового права

 13. Публічний та приватний фінансовий контроль: межі фінансово-правового регулювання

 14. Фінансово-правова відповідальність

ПОРЯДОК РОБОТИ

Міжнародної науково-практичної конференції

03 жовтня 2019 року

11.00 – реєстрація учасників круглого столу на кафедрі фінансового права (ауд. 245)

11.30 – пленарне засідання

14.00 – кава-брейк

14.30 – пленарне засідання

16.00 – закриття

Умови участі

1. До 10 вересня 2019 року бажаючі взяти участь у конференції повинні надіслати заявку та тези доповіді на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська 60, к. 245, кафедра фінансового права, або на електронну адресу: finpravokny@ukr.net у форматі Microsoft Word Document 97 (у полі «Тема» зазначати своє П.І.Б. та ВНЗ, вкладені файли називати із зазначенням прізвища автора, наприклад: Іванов В.П. КНУ ім. Т. Шевченка; вкладені файли під назвами - zayavka_Ivanov.doc; stattya_Ivanov.doc.)

2. Тези доповіді будуть опубліковані після конференції в окремій збірці наукових праць. Інформація про проведений науковий захід буде розміщена у фаховому виданні Університету. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей, які увійдуть до видання.

3. Оргкомітет сприятиме поселенню в готелі за умови попереднього інформування у заявці. Витрати на проїзд і проживання – за рахунок коштів учасників.

4. Додаткова інформація за телефоном:

044-239- 32-06

Вимоги до оформлення

тез доповідей

Приймаються тези обсягом 4-5 сторінок формату А4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог:

 1. Шрифт – Times New Roman, кегель 14; інтервал між рядками – 1,5; Поля: верхнє, нижнє – 2; ліве – 3; праве – 1,5; (програма WinWord-97).

 2. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень).

 3. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.

 4. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація”.

 5. У тезах обов’язково вказати авторські пропозиції щодо обраної тематики.

Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

 

ЗАЯВКА

щодо участі у Міжнародній науково-практичній конференції

 

Проблеми теорії фінансового права в сучасний період. Фінансове право як галузь права

 

03 жовтня 2019 року

П.І.Б. __________________________________

Науковий ступінь________________________

Вчене звання __________________________

Місце роботи ___________________________

_______________________________________

Посада ________________________________

Організація (повна назва)_________________

Тема доповіді__________________________

______________________________________

Поштова адреса ________________________

Телефон _______________________________

E-mail _________________________________

Участь у роботі круглого столу (з доповіддю/як слухач, очна/заочна)

з проживанням /без проживання

 

Робочі мови круглого столу: українська, російська, англійська

Веб-сайт конференции: https://www.law.univ.kiev.ua/ua/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: