ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства»

Страна: Украина

Город: Chernihiv

Тезисы до: 15.09.2019

Даты: 11.10.19 — 11.10.19

Область наук: Педагогические;

Е-мейл Оргкомитета: osvita.conf2019@gmail.com

Организаторы: Чернігівський національний технологічний університет (Україна)

 

Тематичні напрями конференції


Секція 1 Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки
1. Інтеграція секторів вищої освіти, бізнесу, держави та суспільства в умовах формування
інформаційної економіки
2. Потенціал наукових досліджень університетів для розвитку національної економіки
3. Моделі комерціалізації результатів наукових досліджень закладів вищої освіти
4 Соціальна інфраструктура як основа формування людського капіталу
5 Перспективи розвитку взаємодії інноваційних кластерів та вищої освіти

Секція 2 Інтернаціоналізація вищої освіти: тенденції та виклики
1. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в країнах світу
2. Сучасні інструменти стимулювання інтернаціоналізації вищої освіти
3. Конкурентоспроможність освітніх послуг в контексті інтернаціоналізації
4. Організація навчання іноземних студентів в Україні
5. Культура академічної доброчесності провідних університетів світу

Секція 3 Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах
інформаційного суспільства
1. Сучасні підходи та інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти: зарубіжний досвід та
вітчизняні особливості
2. Особливості організації позааудиторної роботи зі студентами в умовах закладів вищої освіти
3. Моделі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців у позааудиторній роботі з
молоддю: зарубіжний досвід та українські реалії
4. Методи роботи зі слабкими та невстигаючими студентами
5. Особливості позааудиторної роботи з молоддю в Україні при формуванні професійних
компетенцій

Веб-сайт конференции: https://www.facebook.com/events/2103715256589103/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: