Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 рр.

Страна: Польша;

Дедлайн: 23.09.2019

Веб-сайт: mon.gov.ua

 

Згідно з Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері науки і технологій від 12 січня 1993 року, Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти від 20 травня 1997 року та відповідно до Спільної програми науково-технологічного співробітництва Міністерство освіти і науки України та Національна агенція академічних обмінів Республіки Польща оголошують конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 рр.

 

 

Мета конкурсу

 

Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

 

 

Пріоритетні напрями

 

До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме:

• Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, мехатронні, роботизовано, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);

• Енергетичний менеджмент та енергоефективність;

• Екологія та управління навколишнім середовищем;

• Науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання найрозповсюдженішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика;

• Нові речовини та матеріали;

• Соціальні та гуманітарні науки;

• Оборонні технології.

 

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

 

 

Конкурс відкрито з 22 липня по 23 вересня 2019 року

 

 

 

Критерії відбору

 

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в Україні та Республіці Польща. Після цього спільна Комісія з питань співробітництва в сфері науки і технологій, яка збирається за ініціативою установ обох країн, проводить остаточний розгляд та відбір проектів для надання фінансування.

 

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

- наукова цінність проекту;

- взаємодоповнюваність дослідницьких груп;

- перспективність співпраці.

 

Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.

 

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

 

 

Інтелектуальна власність

 

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

 

 

Фінансування

 

Українська сторона бере на себе витрати, пов’язані з перебуванням у Республіці Польща українських вчених, які беруть участь в спільних проектах: дорожні, добові, включаючи витрати на проживання.

 

Польська сторона, для перебування в Україні в рамках затверджених проектів, сплачує польським дослідникам витрати, пов’язані з перебуванням в Україні.

 

Дослідники з обох країн несуть візові витрати, мають організувати належне страхування на випадок надзвичайних ситуацій, хвороб або нещасних випадків на час їхнього перебування в приймаючій країні.

 

Щорічно на поточний рік із виконавцями укладаються договори з фінансування національної частини проекту. Фінансування здійснюється в межах виділених бюджетних коштів упродовж дворічного терміну реалізації проектів кожного року окремо. Рішення щодо продовження фінансування у другому році приймається після розгляду наукового та фінансового звітів про виконання проекту за перший рік.

 

Звіти подаються виконавцями щорічно. У наукових звітах мають бути викладені результати досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи впровадження наукових розробок.

 

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:

 

         - заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії у Word-форматі);

-   лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку установи-заявника;

-   акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проекту;

-   анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту;

-   супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. із обов’язковим зазначенням назви спільної програми, за конкурсом якої подаються документи.

 

Документи подаються у картонній папці на зав’язках.

 

Розглядатимуться лише документи, надіслані на адресу Міністерства освіти і науки України не пізніше останнього дня конкурсу (за датою на поштовому штемпелі на конверті поштового надсилання – не пізніше 23 вересня 2019 р.), а також зареєстровані у канцелярії Міністерства:

- у разі надсилання поштою – до кімнати 310, канцелярія;

- у разі особистого передання – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, розташованій у холі Міністерства (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16).

 

Заявки, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог, не розглядатимуться!

 

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua, інформація для польських партнерів: nawa.gov.pl.

 

 

 

 

Відповідальні організації

 

З української сторони:

З польської сторони:

Міністерство освіти і науки України

Директорат науки

 

Відділ міжнародних науково-дослідних програм і проектів

 

Адреса: бульв. Тараса Шевченка, 16, Київ 01 601

 

 

 

Контактна особа: Валерій Кислий, головний спеціаліст

 

 

 

Тел.: +38 (044) 287 82 76

 

Електронна пошта: v_kysly@mon.gov.ua

 

Сайт устнови: www.mon.gov.ua

Національна агенція академічних обмінів / Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Відділ програм для науковців / Pion Programów dla Naukowców

 

Адреса: вул. Польна, 40, 00-635 Варшава  / ul. Polna, 40, 00-635 Warszawa

 

 

Контактна особа: Павло Куржинський, провідний спеціаліст / Paweł Kurzyński , starszy specjalista

 

Тел.: +48 22 390 35 64

 

Електронна пошта: pawel.kurzynski@nawa.gov.pl

 

Сайт установи: nawa.gov.pl