Круглий стіл “Гадяцька унія і її місце в історії польсько-українських відносин”

Страна: Украина

Город: Харків

Тезисы до: 01.09.2019

Даты: 11.10.19 — 11.10.19

Е-мейл Оргкомитета: cerepropis@ukr.net

Организаторы: Громадська організація “Центр дослідження і популяризації польської спадщини на Слобожанщині”

 

 Минулого року виповнилися 360 років з моменту підписання Гадяцької унії, яка запропонувала реальний шлях подолання польсько-українських антагонізмів і створила передумови для порозуміння цих двох народів в межах оновленої Речі Посполитої. Концепція Великого князівства Руського, яка була ключовим пунктом Гадяцького проекту, стала органічним етапом у ґенезі політичної свідомості українського народу і справила потужний вплив на подальший розвиток його політико-правової думки. Водночас спроби реалізувати Гадяцьку угоду унаочнили низку проблем, які серйозно впливатимуть на внутрішньополітичну ситуацію в Україні в останній третині XVII ст. – на початку XVIII ст., а зрештою – визначать сумний фінал боротьби українського народу за незалежність (йдеться, про розкол всередині еліти і брак її порозуміння з широкими верствами населення України, неприйняття частиною річпосполитської шляхти компромісного розв’язання "козацького питання", активне втручання до ситуації всередині України зовнішніх сил, і насамперед – Московського царства. Які політичні передумови уможливили ґенезу Гадяцької угоди? Яку роль відіграли політичні і юридичні традиції Речі Посполитої Обох Народів у формуванні концепції Великого князівства Руського? Чи був тоді взагалі шанс реалізувати Гадяцьку унію з огляду на багатолітню польсько-українську війну і початок доби Руїни? Що заважало імплементувати цей документ і досягти міцного польсько-українського порозуміння? Відповідь на ці та інші питання спробують дати учасники майбутнього круглого столу.

    Його тематичне тло складатимуть наступні питання:

1. Причини і передумови появи Гадяцької унії. В цьому зв’язку головну увагу планується звернути на амбівалентну історію польсько-українських відносин і попередні спроби подолання існуючих протиріч, а сам Гадяцький проект – вписати до широкого контексту міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі.

2. Політичні біографії головних конструкторів Гадяцького проекту (Івана Виговського, Юрія Немирича, Станіслава-Казимира Беневського) та їх роль у підготовці й підписанні відповідної угоди.

3. Політичні процеси в Україні в 1658-1659 рр. Зокрема, передбачається проаналізувати реакцію на підписання Гадяцької угоди українського і польського суспільств, процес її ратифікації у Варшаві і позицію різних груп політичної еліти Речі Посполитої, перебіг українсько-московської війни і причини відставки Івана Виговського.

4. Історична спадщина Гадяцького проекту. Серед іншого, йдеться про рецепції його ідей в українській політичній думці ранньомодерної доби, а також – у внутрішній і зовнішній політиці Українського Гетьманату.

5.  Відображення Гадяцької унії, її головних творців і історичного контексту в українській і польській історіографії.

Веб-сайт конференции: http://www.historians.in.ua/index.php/en/ogoloshennya/2644-kruglij-stil-gadyatska-uniya-i-jiji-mistse-v-istoriji-polsko-ukrajinskikh-vidnosin-kharkiv-11-zhovtnya-2019-r