Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми морфології в теоретичній та практичній медицині»

Страна: Украина

Город: Чернівці

Тезисы до: 07.10.2019

Даты: 24.10.19 — 25.10.19

Адрес: Україна, Чернівці, вул. О.Кобилянської 42

Е-мейл Оргкомитета: petryshen@bsmu.edu.ua, histoinua@gmail.com

Организаторы: ВДНЗУ “Буковинський державний медичний университет”

 

Маємо честь запросити Вас до участі у науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Актуальні проблеми морфології в теоретичній та
практичній медицині»
, приуроченої 75-річчю з дня заснування закладу освіти,
яка відбудеться 24 та 25 жовтня 2019 року на базі Вищого державного
навчального закладу України «Буковинський державний медичний
університет»
. Конференція включена до реєстру науково-практичних
конференцій 2019 року (№ 351).
До участі в конференції запрошуються науковці та фахівці практичної
медицини, які займаються проблемами ранньої діагностики, лікування та
профілактики захворювань на основі сучасних досягнень морфологічних наук.

Основні напрямки роботи наукової конференції

1. Сучасні методи морфологічного дослідження.
2. Значення морфології для клінічної практики.
3. Сучасні методики викладання морфологічних дисциплін.
4. Майбутнє морфології. Відкриті морфологічні проблеми.
Мови конференції: українська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова організаційного комітету:
Бойчук Тарас Миколайович – д. мед. н., професор, професор кафедри
гістології, цитології та ембріології, ректор Вищого державного навчального
закладу України «Буковинський державний медичний університет».
Заступники голови організаційного комітету:
Цигикало Олександр Віталійович – д. мед. н., професор, завідувач
кафедри гістології, цитології та ембріології;
Олійник Ігор Юрійович – д. мед. н., професор, професор кафедри
патологічної анатомії.
Секретар оргкомітету:
Петришен Олександр Іванович – к. мед. н., асистент кафедри гістології,
цитології та ембріології;

Члени Організаційного комітету:

Відповідальна особа за моніторинг виконання рішень (резолюцій)
прийнятих при проведенні науково-практичної конференції: Ходоровська Алла
Анатоліївна, к. мед. н., доцент кафедри гістології, цитології та ембріології.

Відповідальна особа за фінансово-ресурсне забезпечення проведення
науково-практичної конференції: Пентелейчук Наталія Петрівна, к. б. н., доцент
кафедри гістології, цитології та ембріології.
Відповідальна особа за висвітлення проведення наукового заходу з
використанням сервісу відеоконференції Web class в рамках проекту
Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN»: Столяр
Денис Борисович, к. мед. н., асистент кафедри гістології, цитології та
ембріології.
Відповідальна особа за транспортне забезпечення – асистент кафедри
гістології, цитології та ембріології Андрущак Людмила Анатоліївна.
Відповідальна особи за розміщення та проживання – доцент Пентелейчук
Наталія Петрівна, асистент Попова Ірина Сергіївна.
Для участі у роботі конференції необхідно до 7 жовтня 2019 року
пройти реєстрацію на сайті www.histoinua.com, де буде запропоновано
заповнити необхідну інформацію про учасників (форма участі, дата приїзду,
потреба в готелі тощо) та завантажити матеріали наукової доповіді (текст тез та
файл презентації). Упродовж трьох днів на Вашу електронну адресу буде
надіслане повідомлення про отримання матеріалів, а після їх рецензування Вам
буде повідомлено рішення щодо друку тез та умов оплати.
Із питань, пов’язаних з організацією та проведенням конференції,
звертатися до к. мед. н, асистента Петришена Олександра Івановича
(petryshen@bsmu.edu.ua).

Вимоги до оформлення тез:

1. Структура тез:
 Назва секції;
 Прізвище та ініціали автора (авторів);
 Назва роботи (великими літерами);
 Назва закладу вищої освіти, місто, країна;
 Найменування кафедри, відділу або лабораторії, де виконана робота;
 Вчене звання, науковий ступінь, ініціали та прізвище наукового
керівника;
 Текст роботи;
 Контактні дані та відомості про автора (авторів) – e-mail та
поштова адреса першого автора (контактної особи), вчене звання, науковий
ступінь, посада автора (авторів).
2. Текст тез повинен включати: актуальність, мету, матеріали та методи,
результати дослідження та висновки;
3. Результати вимірювань необхідно подавати в одиницях Міжнародної
системи (СІ), а також дотримуватися міжнародних номенклатур;
4. Скорочення та символи у тексті розшифровуються при першому їх
вживанні;
5. Тези не повинні містити таблиць, графіків та ілюстрацій.

6. Загальний об’єм тез не повинен перевищувати 4000 знаків (з пробілами),
що тотожно двом сторінкам формату А4 з полями 2 см, кеглем 14 пт та
міжрядковим інтервалом 1,5.
7. Матеріали наукових досліджень повинні також бути представлені у
вигляді презентації об’ємом до 10 слайдів (у форматі pdf). Якщо презентація
створена у програмі, наприклад, Microsoft PowerPoint, то вона має бути
переведена у формат pdf, названа за прізвищем першого автора латинськими
літерами, наприклад semeniuk.рdf та завантажена на сайті реєстрації учасників
конференції.
8. Реєстраційний внесок (друкарські послуги – 100 грн.) здійснюється
шляхом зарахування коштів на картковий рахунок «Приватбанку» (реквізити
будуть вказані контактній особі у зворотному листі).
9. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей відповідно
тематики конференції та вимог щодо оформлення матеріалів. Подані матеріали
не повинні містити раніше оприлюднену інформацію. За зміст тез
відповідальність несуть автори.
Після завершення роботи конференції кожен із учасників отримає
сертифікат.
Ми будемо щиро раді Вашій участі в конференції, присвяченій 75-річчю
з дня заснування ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет».

Дякуємо за співпрацю!

Веб-сайт конференции: http://www.histoinua.com/