Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу»

Страна: Беларусь

Город: Брест

Тезисы до: 05.11.2019

Даты: 20.11.19 — 20.11.19

Область наук: Филологические;

Е-мейл Оргкомитета: bellingv@brsu.brest.by

Организаторы: Установа адукацыі “БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА”

 

Праблемнае поле:

  • Беларускі літаратурны працэс: гісторыя, сучасны стан, праблемы стыляў і жанраў, каштоўнасна-светапоглядныя аспекты;
  • Жанралогія і антрапалогія сучаснай беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнага літаратурнага працэсу;
  • Праблемы фальклору, этнаграфіі, краязнаўства, этналінгвістыкі і сучасныя культуралагічныя парадыгмы;
  • Беларуска-рускае літаратурнае ўзаемадзеянне;
  • Праблемы метадалогіі і мастацкай рэцэпцыі ў сучасным літаратуразнаўстве;
  • Сістэмны падыход да вывучэння літаратуры як віду мастацтва ў школе і ВНУ;
  • Мова мастацкага твора. Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту.

Рабочыя мовы – беларуская, руская і інш. славянскія мовы.

Веб-сайт конференции: http://www.brsu.by/content/respublikanskaya-navukova-praktychnaya-kanferentsyya-aktualnyya-prablemy-suchasnaga-0