ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова реставрація: досвід та новації»

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 25.12.2019

Даты: 19.05.20 — 22.05.20

Е-мейл Оргкомитета: info.restorer@gmail.com

Организаторы: МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (ICCROM)

 

Тематика конференції:

 • паритет традиційних та інноваційних консерваційно-реставраційних технологій;
 • сучасний погляд на застосування хімічних реагентів в реставрації;
 • збереження фондових колекцій: біологічний, кліматологічний аспекти;
 • координація професійної освіти художників-реставраторів;
 • досвід систематизації та впровадження результатів техніко-технологічних досліджень в атрибуційній практиці;
 • перспективи міжнародного співробітництва в реставраційній галузі (спільні проекти, конференції, семінари, стажування тощо).

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Правила оформлення доповідей:

 • від одного автора може бути внесено до програми та надруковано не більше двох доповідей;
 • обсяг – до п’яти сторінок (з ілюстративним матеріалом) формату А4. Доповіді обсягом понад п’ять сторінок розглянуті не будуть;
 • послідовність розташування тексту на сторінці: назва доповіді (великими літерами) – прізвище, ім’я, по батькові автора – повна назва закладу, місто, країна – текст доповіді (нумерацію сторінок не ставити);
 • літературу до тексту доповіді не додавати;
 • доповідь слід надсилати електронною поштою на адресу info.restorer@gmail.com у форматі DOC (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см), обов’язкове контрольне роздрукування у двох примірниках надсилати на адресу ННДРЦУ;
 • ілюстрації, рисунки, діаграми, формули, таблиці слід розміщувати безпосередньо в тексті доповіді та дублювати окремими файлами у форматі TIFF 300 dpi.

Веб-сайт конференции: http://restorer.kiev.ua/?p=5688