ХХХ ювілейна Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

Страна: Украина

Город: Львів

Тезисы до: 01.12.2019

Даты: 12.05.20 — 14.05.20

Е-мейл Оргкомитета: mnk2020.lviv@gmail.com

Организаторы: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України

 

Тематика конференції охоплює широке коло питань історії релігійного розвитку від найдавніших часів до сьогодення. У роботі секційних засідань розглядатимуться різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ’я, Римо-католицької та Греко-католицької церков, протестантизму, східних релігій, а також державно-церковні відносини в Україні. Будуть обговорюватись актуальні питання музейництва, сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного й культурного надбання.

Пропоновані напрямки роботи конференції:

 1. 1.Методологія дослідження історії релігії.
 2. 2.Історіографія та джерела до вивчення релігійних процесів.
 3. 3.Історія релігійно-філософської думки.
 4. 4.Дохристиянські культи.
 5. 5.Суспільно-історичний розвиток християнства на українських землях Х–ХІХ ст. Монастирі. Парафії.
 6. 6.Історія протестантизму в Україні.
 7. 7.Аврамістичні релігії. Іслам. Іудаїзм.
 8. 8.Буддизм. Індуїзм.
 9. 9.Виклики ХХ ст.
 10. 10.Політологія та соціологія релігії.
 11. 11.Релігійна міфологія та символіка.
 12. 12.Історичний розвиток сакрального мистецтва. Іконографія. Сакральна архітектура. Духовна музика.
 13. 13.Музейництво та охорона сакральних пам’яток:

Робочі мови конференції: українська, польська, білоруська, англійська, російська.

Веб-сайт конференции: http://www.museum.lviv.ua/instytut-relihiieznavstva/konferentsii