VІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу»

Страна: Украина

Город: Івано-Франківськ

Тезисы до: 28.11.2019

Даты: 06.12.19 — 06.12.19

Область наук: Юридические;

Е-мейл Оргкомитета: oleksandr.ostrohliad@iful.edu.ua

Организаторы: Університет Короля Данила

 

Оргкомітет

запрошує Вас взяти участь у роботі

VІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу»,

який відбудеться 6 грудня 2019 року в

Університеті Короля Данила

Метою семінару є обговорення і пошук шляхів вирішення актуальних проблем кримінального права та процесу, обмін науковими здобутками і вироблення рекомендацій щодо вдосконалення кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого законодавства.

В рамках очної частини роботи семінару також планується 6 грудня 2019 року засідання круглого столу «Зміни в кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві 2019 року: що далі?» з обговоренням наступних напрямків:         - запобігання та протидія домашньому насильству; - антикорупційна політика; - нова редакція ККУ 01.01.2020 чи новий ККУ 2020-2021?; змагальність кримінального процесу.

На семінар запрошуються науковці, аспіранти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук, студенти.

Форма проведення: очна (для круглого столу), заочна (для семінару).

Мова семінару: українська, англійська.

Для участі в роботі семінару необхідно надіслати електронною поштою в організаційний комітет до 28 листопада 2019 року:

1)    заповнену за зразком заявку;

2)    тези доповіді;

3)    відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Авторам, які не мають наукового ступеня, необхідно додати витяг з протоколу засідання кафедри або рецензію кандидата чи доктора юридичних наук.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.

Наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези, Коваль_Внесок.

Електронна адреса: oleksandr.ostrohliad@iful.edu.ua

Видання матеріалів семінару

До початку роботи семінару буде підготовлено збірник матеріалів в електронній формі, який буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

За бажанням, під час роботи семінару, можна подати наукову статтю для публікації у Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила, що включений ДАК України у перелік фахових видань з юридичних наук.

З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитися на сайті http://visnyk.iful.edu.ua

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

  1. Матеріали повинні бути представлені українською чи англійською мовою.
  2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.
  3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
  1. Загальна схема побудови тез:

-      прізвища та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень); для студентів додатково – науковий керівник, його науковий ступінь, вчене звання та посада;

-      назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

  1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

Організаційний внесок

Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення семінару становить 100 гривень.

Доктори наук оргвнесок не сплачують.

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:

номер карти 4149 6293 8397 4516

Призначення платежу: Поповнення СКР № 4149 6293 8397 4516 Мельниковича М.С. від ПІП учасника.

З А Я В К А

на участь у

VІІІ Всеукраїнському

науково-практичному семінарі

«Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу»

6 грудня 2019 року

 

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________

Науковий ступінь ________________________

Вчене звання____________________________

Місце роботи (навчання) __________________

Посада _________________________________

Тема доповіді ___________________________

 

  • Планую особисту участь у круглому столі.
  • Не планую приїзд.

Координати для зв’язку:

Поштова адреса__________________________

Контактний телефон______________________

Е-mail:

Контактні особи:

Острогляд Олександр Васильович –

проректор з наукової роботи

тел. 097 904 21 06

 

Репецький Сергій Петрович –

завідувач кафедри

кримінального права та процесу

тел. 067 962 14 23

 

Огерук Ігор Степанович –

доцент кафедри

кримінального права та процесу

тел. 050 711 30 27

Наша адреса:

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Є. Коновальця, 35

http://iful.edu.ua

 

Приватний вищий навчальний заклад

Університет Короля Данила

 

VІІІ Всеукраїнський

науково-практичний семінар

«Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу»

Інформаційний лист

м. Івано-Франківськ

6 грудня 2019 року

Веб-сайт конференции: https://iful.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: