Креативні простори: європейські сталі практики \ Creative spaces: European sustainable practices

Страна: Европа;

Дедлайн: 18.11.2019

Веб-сайт: dom4824.org

 

Мета проекту - допомогти третім місцям в Україні в пошуках шляхів для сталого функціонування та позитивного впливу на громади завдяки залученню успішних європейських практик та зміцненню мережі в Україні. Учасники протягом 12 місяців матимуть навчальний візит до творчих просторів у Словаччині, Угорщині, Чехії та Польщі та 3 триденні тренінгові модулі, які проводитимуть європейські та українські тренери-практики щодо оперування просторами. Навчання буде підкріплюватись менторською підтримкою під час курсу. Також буде створено канал у соціальних мережах, присвячений творчим просторам та їх роботі в Україні та за кордоном. Старт проекту: осінь 2019

The aim of the project is to empower third places in Ukraine to operate in sustainable way and make positive impact on communities via engagement of successful European practices and network strengthening in Ukraine. Participants during 12 months will have a study visit  to creative spaces in Slovakia, Hungary, Czech Republic and Poland and 3 three-days training modules held by European and Ukrainian trainers-practitioners about spaces running. Learning will be followed by mentoring support during the course. As well a network channel on social networks, devoted to creative spaces and their operation in Ukraine and abroad, will be created.       Project start - Autumn 2019

 

Разом з нами до проекту будуть залучені організації наших партнерів, що поділяться своїм досвідом:

Our partners will work together with us and will share their experience during the project:

Hojnost z.s. (Чеська республіка) місцева низова організація, що працює інкубатором для різноманітних проектів в сільській місцевості. Цілі проєктів, здебільшого, покращення рівня якості життя та захист довкілля. Організація надає можливості діяти інакше - пропонує соціальний капітал та ділиться досвідом.

Hojnost z.s. (Czech republic) is a local grassroot organisation which works as an incubator for variety of projects in the rural area. Aims of the projects are mainly higher quality of life and protection of environment. Organization provides the opportunity to do things differently – it offers social capital and knowledge sharing.

Stara Jedalen (Словаччина) була заснована для реновації старої шкільної столової та перетворення її в молодіжний центр, громадський центр та конференц-центр з кафе для громадських ініціатив.

Stara Jedalen (Slovakia) was founded to renovate old school canteen into youth centre, community centre and conference centre with a cafe for NGOs.

Valyo (Угорщина) має 8 років досвіду організації громадських просторів та соціальних подій, кампаній та фестивалей: невеличкі pop-up акції та величезні громадські заходи на тисячі учасників. Вони вірять, що зможуть спрямувати енергію міста в закинуті місця та перетворити їх в більш придатні для життя

Valyo (Hungary)  has eight years of experience organising public spaces and community events, campaigns and festivals: small pop-up actions, and huge public space event with thousands of participants.They do believe to channel the cities energy into shaping unused spaces and turn them into a more livable space

 

Похожие гранты и стипендии с открытой подачей заявок:

Культура законності. Оголошення конкурсівПодача заявок до 30.06.21, Украина