Комп’ютерно-мережеві технології як невід’ємна частина розвитку

УДК: 004.45

Дорофенко.І.С

Наук. керівник.: Пантєєв Р.Л., к.т.н. 

м. Київ

 

                      КОМП’ЮТЕРНО-МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА РОЗВИТКУ


 

В нашому сучасному соціумі комп’ютерно-мережеві технології набули великого попиту та необхідності, з глибокої давнини людство намагалося винайти засоби організації зв’язку на далеку відстань, та обміну найрізноманітнішою інформацією. До таких засобів можна зарахувати димовий телеграф, там-тами, сигнальні вогні та ін.[2]. Людство продовжувало розвиватися поки не були створені перші термінали. З розвитком суспільства почалося удосконалення тогочасної системи, виникла потреба зв’язувати їх один з одним або багатьма терміналами для ефективнішого використання їхніх ресурсів. Було створено системи з розподілом часу роботи центрального процесора, де кожному терміналу по черзі виділявся квант часу. Це утворювало систему телеопрацювання даних, але канали зв'язку в такій системі були досить дорогими, ці термінали використовували їх неефективно. Тому згодом учені розробили спеціальні пристрої ( мультиплексори та концентратори ), які збирали трафік ( інформацію ) з розташованих поблизу терміналів для спрямування його до центрального процесора[2,С.2]. Внаслідок потреби та розвитку як країн, так й суспільства, ця система була надана усім бажаючим, та усім кому вона була необхідна, а згодом вона набула знайомого нам виду. Але що таке Internet? Зараз усі використовують цю мережу, але що саме це значить. Internet- це об’єднання локальних, територіально розподілених транснаціональних комп’ютерних мереж, які працюють за різними протоколами обміну інформацією, зв’язують найрізноманітніші типи комп’ютерів, фізично передають дані телефонними проводами та оптоволокном, за допомогою супутників та радіомодемів. Мережа Internet була створена у США для допомоги дослідникам та викладачам з метою надання їм швидких та ефективних засобів для роботи з інформацією[1, С.11].

Мережа Internet стала фундаментальною технологією, яку ми й зараз використовуємо, вона стала настільки великою, що люди почали називати її «Павутиною», бо ця мережа була схожа на павутину  тим, як вона зв’язує різні термінали у різних місцях разом, та тим, що вона, як павутина, прекрасна та одночасно складна.

З часом після того як комп’ютерно-мережева технологія стала популярною та необхідною люди почали розуміти що віртуальна складність та ефективність більша ніж у базовому фізичному принципі взаємодії з соціумом, а точніше люди зрозуміли що Internet це ефективний та масштабний інструмент для виконання своїх завдань, та взаємодій. Наприклад більшість країн зрозуміла що набагато ефективніше наприклад: влаштовувати якісь масові збори, публікувати документи, збирати петиції, чи інформувати про щось, та інше, простіше та ефективніше в Internet, ніж робити це в ручну, крім того це є більш екологічним рішенням для лісів, чи взагалі флори та фауни, також бо можливість ознайомлення, вірогідність ознайомлення, суспільства буде набагато вище ніж у базовий спосіб, за рахунок бистрого доступу до необхідного ресурсу та необмежену кількість тих хто має фізичну можливість це зробити. Internet ставала та стає все більш необхідною для розвитку країни, компаніїї, людини чи взагалі суспільства світу, завдяки Internet з’явилися нові можливості як наприклад: інтернет-магазин, онлайн консультація, миттєвий зв’язок, отримання інформації. З розвитком суспільства з’явилася комп’ютерна-мережа Internet, яка стала побічним результатом розвитку та еволюції примітивного соціуму, а потім ця мережа стала необхідним сегментом нашого подальшого розвитку та вдосконалення. Також Internet для майже усіх людей став необхідною можливістю, бо зараз не достатньо, чи не можливо навчатися в якомусь навчальному закладі без того, щоб користуватися інтернетом, або якщо у вас робота далеко від родини, чи вона потребує частої передачі інформації, або ж якщо ви живете в великому місті у вас може не бути фізичної можливості без допомогти інтернету ходити в усі місця, які вам потрібні. Наприклад, якщо вам потрібно сплатити рахунки за житлові ресурси(воду, газ, світло), то вам немає потреби йти й стояти в черзі, чи просто йти, ви можете зайти на онлайн сайт вашого банку( в більшості середніх банків він є) та сплатити там усі свої рахунки, маючи усього лише картку та телефон. 

Також зараз в світі проходить нескінченна кількість різних конференцій, семінарів, чи просто виступів, й не в усіх людей є можливість на них їхати, тому  в деяких випадках компанія чи установа, яка його влаштовує, дає можливість переглянути його на своєму пристрої, а якщо це вебінар - тоді у вас є можливість також задати усі необхідні питання.  Завдяки інтернету ви можете отримати можливість читати книги, журнали, звіряти ціни, та інше. Internet став важливою частиною розвитку людини як особистості та її знань і навичок. 

Internet є кроком вперед, який дає нам багато можливостей, але чи несе він тільки позитивні нововведення? Й відповідь: авжеж ні, ця мережа несе з собою також багато негативних змін. Після її появи почали з’являтися компанії, чи навіть корпорації, які чітко займалися створенням, розробкою, перевіркою, та іншим у сфері ІТ-технологій, що була й до появи мережі, але після її появи вона стала більшою та складнішою та отримала багато нових можливостей для розвитку. Також з’явилися компанії, які займаються створенням та спрощенням комунікаційних додатків та сервісів. Це додало нових можливостей для знайомств та спілкування, але  створило загрозу як для дорослих людей, так й для малих дітей. 

В історії з давних давен були культи, екстремістські групи, та інші угрупування, які займалися протидержавною діяльністю, чи проти людською діяльністю, але після появи цих сервісів зв’язку їм стало набагато простіше координувати свої дії, чи знаходити нових членів, та жертв, чи взагалі людям стало легше переконувати інших та нав’язувати свої ідеї. Такі люди почали впливати на соціум. Соціальний вплив - це процес взаємодії людей, в якому передбачається така поведінка однієї людини, яка має своїм наслідком або метою змінити поведінку, почуття або думки іншої людини з приводу якогось явища, об’єкта, події[3,С. 4]. При цьому такій дії піддаються як діти та й дорослі. Стикаючись із засобами масової комунікації, ми стаємо своєрідними мішенями різного роду впливів, спрямованих на формування у нас певної позиції щодо того чи іншого питання, події або людини[3,С.4]. 

Потім, коли з’явилася можливість купівлі в мережі, та взагалі операції з грошима онлайн, почалися обманні крадіжки. В протидію цьому з’явилися кіберполіція та нові більш складні методи шифрування та захисту акаунтів, але загроза залишається актуальною, при цьому злодії також навчились використовувати людей, як своєрідні ключи до їх грошей та даних. Також це спростило продаж наркотичних речовин та різних інших заборонених речей;  стало простіше розповсюджувати різний не етичний та протиправний відео контент. 

Не можна казати, що Internet однозначно  поганий: він дає нам необмежені можливості, але до них слід ставитись відповідально та обережно, та також захищати своїх братів та сестер, чи просто знайомих, від шкідливого впливу на них інших людей,  дивитися, щоб використання Internet не перейшло в манію, або в нездорову залежність.

 

Література:

1.Бородкіна І.Л. Інтернет-технології та інформаційні ресурс / І.Л. Бородкіна.- К.: ЦУЛ,  2011.- 244 с.

2. Буров Є. В. Комп’ютерні мережі / Є.В. Буров.- 2-ге вид.-Львів: БаК, 2003.-   584 с.

3. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу / В.В. Москаленко. - К.: ЦУЛ, 2007.- 448с.

Science Categories: