Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування "Світ економічної науки. Випуск 19"

Страна: Украина

Город: Тернопіль

Тезисы до: 20.12.2019

Даты: 20.12.19 — 20.12.19

Область наук: Экономические;

Адрес: а/с 797, м. Тернопіль, Україна 46005

Е-мейл Оргкомитета: economy-confer@ukr.net

Организаторы: Оргкомітет МЕНПІК "Economy"

Условия участия и жилье: 50 гривень за сторінку

 

Ініціативна група вчених за сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща) проводить міжнародну наукову інтернет-конференцію економічного спрямування на тему:

" Світ економічної науки. Випуск 19 "

яка відбудеться 20 грудня 2019 року (роботи учасників приймаються до 20 грудня включно).

Наші збірники тез наукових інтернет-конференцій включаються до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI".

Планується робота за наступними секціями:

1. Економіка та підприємництво;

2. Менеджмент. Маркетинг;

3. Облік, статистика і аудит;

4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;

5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;

6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;

7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;

8. Світова економіка та міжнародні відносини;

9. Економічна наука та освіта.

10. Психологічні аспекти в економіці.

Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!

Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською мовами.

З матеріалами конференції користувачі мережі Internet будь-якої країни світу зможуть ознайомитися на сайті

www.economy-confer.com.ua

Вартість публікації у збірнику тез доповідей для учасників з України становить 50 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 60 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в Приватбанку, МФО 305299, код ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5168 7573 7823 5875 Каліщук М. М. (ІПН 2362302087).

Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 3 USD за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді та 7 USD за пересилку збірника та сертифіката. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 8 USD. Для іноземних учасників оплата здійснюється міжнародним грошовим переказом через платіжну систему Western Union - Одержувач: Уляна Русенко (Ulyana Rusenko). Або в доларах через електронну валюту PerfectMoney гаманець U11220920. При переказі електронних грошей обов'язково вкажіть прізвище відправника.

Роботу потрібно оформити наступним чином:

Секція

НАЗВА ДОПОВІДІ

Науковий ступінь, ПІБ автора

Місце роботи або навчання

Текст доповіді

Список використаної літератури:

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5.

Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: economy-confer@ukr.net

Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники та сертифікати надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням).

Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового керівника.

Зверніть увагу !!!

▪  Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

▪  Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і заповнена.

▪  Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

▪  На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один сертифікат на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 45 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через 2 тижні після закінчення конференції.

                            Наша адреса:   

                            а/с 797,  м. Тернопіль, 46005  

                            Контактний телефон: 097 75 47 363  

                            e-mail:  economy-confer@ukr.net 

Веб-сайт конференции: http://www.economy-confer.com.ua/

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: