III міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

Страна: Украина

Город: Переяслав

Тезисы до: 01.03.2020

Даты: 16.03.20 — 16.03.20

Область наук: Филологические;

Е-мейл Оргкомитета: nathalie.chvets@gmail.com

Организаторы: ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» (м. Переяслав); ЗАХІДНОЧЕСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У М. ПЛЗЕНЬ (ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI) (м. Плзень, Чеська республіка)

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

1.       Актуальні питання міжкультурної комунікації.

2.       Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації.

3.       Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.

4.       Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.

5.       Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.

6.       Питання художнього й галузевого перекладу.

7.       Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики.

8.       Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу.

9.       Лінгводидактичні питання міжкультурної комунікації і перекладу.

Форма участі: заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, чеська, російська, білоруська, польська, французька.

Детальніше – у прикріпленому інформаційному листі.

Веб-сайт конференции: https://phdpu-kif.webnode.com.ua/