Хімічні проблеми сьогодення / Current Chemical Problems

Страна: Украина

Город: Vinnytsia

Тезисы до: 09.02.2020

Даты: 25.03.20 — 27.03.20

Область наук: Химические;

Адрес: 600-richchia st., 21

Е-мейл Оргкомитета: hps@donnu.edu.ua

Организаторы: Vasyl' Stus Donetsk National University; L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry NAS of Ukraine

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ Міжнародної (ХІIІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2020), яка відбудеться 25–27 березня 2020 р. на базі факультету хімії, біології і біотехнологій Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).

Тематика конференції:

 • Аналітична хімія
 • Біохімія
 • Квантова хімія
 • Медична та фармацевтична хімія
 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Фізична хімія
 • Хімічна освіта
 • Хімічна інженерія
 • Хімія полімерів і композитів

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Форма доповіді: усна, стендова.

Для включення в програму конференції приймаються заявки на участь та тези доповідей, які були отримані оргкомітетом до 9 лютого 2020 р.

Організаційний внесок за участь і публікацію тез становить 250 грн. Організаційний внесок за заочну участь (публікація збірника тез і його відправлення Укрпоштою) – 200 грн.

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до всіх зацікавлених осіб, які працюють над вказаними проблемами.

Будемо раді бачити Вас на конференції!

З повагою,

Оргкомітет

DEAR COLLEAGUES!

We are pleased to invite you to attend III International (XIII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists "Current Chemical Problems" (ССP‑2020), that will be held on March 25–27, 2020 at the Faculty of Chemistry, Biology and Biotechnologies of Vasyl’ Stus Donetsk National University (Vinnytsia, Ukraine).

Topics of interest

 • Analytical chemistry
 • Biochemistry
 • Chemical education
 • Chemical engineering
 • Chemistry of polymers and composites
 • Inorganic chemistry
 • Medical and pharmaceutical chemistry
 • Organic chemistry
 • Physical chemistry
 • Quantum chemistry

Conference languages: Ukrainian, English, Russian.

Form of participation: oral, poster.

To be included to the conference program the abstracts should be submitted before February 9, 2020.

Publishing and registration fee is 25UAH. Publishing fee for the participation in absentia (publication of Book of Abstracts and delivery by UkrPoshta) – 200 UAH.

The Organizing Committee is asking you to share this information through all interested persons who are working on these topics.

Looking forward to seeing you at the conference!

Best wishes,

Organizing Committee

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе IІІ Международной (ХІІI Украинской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химические проблемы современности» (ХПС‑2020), которая состоится 25–27 марта 2020 года на базе факультета химии, биологии и биотехнологий Донецкого национального университета имени Васыля Стуса (г. Винница, Украина).

Тематика конференции:

 • Аналитическая химия
 • Биохимия
 • Квантовая химия
 • Медицинская и фармацевтическая химия
 • Неорганическая химия
 • Органическая химия
 • Физическая химия
 • Химическая инженерия
 • Химическое образование
 • Химия полимеров и композитов

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 

Форма доклада: устный, стендовый.

Для включения в программу конференции принимаются заявки на участие и тезисы докладов, которые были получены оргкомитетом до 9 февраля 2020 г.

Организационный взнос за участие и публикацию тезисов составляет 250 грн. Организационный взнос за заочное участие (публикация сборника тезисов докладов и его пересылка Укрпочтой) – 200 грн.

Обращаемся к Вам с просьбой донести информацию до всех заинтересованных лиц, которые работают над указанными проблемами.

Будем рады видеть Вас среди участников конференции!

С уважением,

Оргкомитет

http://hps.donnu.edu.ua/

Веб-сайт конференции: http://hps.donnu.edu.ua/