Конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

Страна: Украина;

Дедлайн: 10.03.2020

Веб-сайт: mon.gov.ua

 


Оголошено конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених (для закладів вищої освіти системи МОН, МОЗ, національних галузевих академій наук, Державного космічного агенства, Укркоопспілки). Прийом документів триває до 10-го березня. 

 

Нагадаємо, що розмір урядових стипендій збільшено в 2019 році, й цьогоріч він складатиме два прожиткових мінімуми: в залежності від місяця це становитиме від 4200 грн у січні-червні до 4500 грн у грудні 2020 року.

 

При підготовці документів може бути корисним урахувати критерії, за якими обчислюється доробок кандидидатів у стипендіати Кабінету Міністрів України (далі - критерії). 

1. Відповідність наукових досліджень претендента пріоритетному напряму розвитку науки і техніки, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». Оцінюється за 10-бальною шкалою. Позначається як Я1.

2. Відповідність наукових досліджень претендента пріоритетному тематичному напряму наукових досліджень, зазначеному у постанові Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року». Оцінюється за 10-бальною шкалою. Позначається як Я2.

3. Відповідність наукових досліджень претендента пріоритетному тематичному напряму вищого навчального закладу або наукової установи, визначеному наказом Міністерства освіти і науки України. Оцінюється за 10-бальною шкалою. Позначається як Я3.

4. Наявність наукового ступеня у претендента (доктор наук - 1; кандидат наук - 0,5; без ступеня - 0,3). Позначається як Я4.

5. У випадку, коли оцінка за першими трьома критеріями є негативною, робота знімається з конкурсу.

Кількісні критерії

№ з/п

Найменування критерію

Ваговий коефіцієнт

1

Кількість опублікованих статей К1

 
 

Наукові статті у журналах з індексом цитування (імпакт-фактором)

1

 

Наукові статті у закордонних виданнях

0,5

 

Наукові статті у фахових виданнях

0,5

 

Статті у збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей

0,3

2

Інтелектуальна власність К2

 
 

Вітчизняні патенти

2

 

Закордонні патенти та ліцензії

4

3

Кількість опублікованих монографій К3

 
 

Кількість одноосібних монографій

1

 

Кількість колективних монографій

0,5

4

Кількість опублікованих навчально-методичних робіт К4

 
 

Підручники та посібники з грифом МОН

1

 

Підручники та посібники

0,5

 

Інша навчально-методична література (методичні рекомендації, практикуми тощо)

0,3

5

Участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах К5

 
 

За замовленнями закордонних установ

1

 

За державним замовленням

0,5

 

За госпдоговорами

0,5

Загальна оцінка за всіма критеріями оцінюється за формулою:

Σ=Я1+Я2+Я3+Я4+К1+К2+К3+К4+К5

К1 = кількість наукових статей у журналах з індексом цитування (імпакт-фактором) х 1 + кількість наукових статей у закордонних виданнях х 0,5+ кількість наукових статей у фахових виданнях х 0,5 + кількість статей у збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей х 0,3.

К2 = кількість вітчизняних патентів х 0,5 + кількість закордонних патентів та ліцензій х 1.

К3 = кількість опублікованих одноосібних монографій х 1 + кількість колективних монографій х 0,5.

К4 = кількість підручників та посібників з грифом МОН України х 1 + кількість підручників та посібників х 0,5 + кількість іншої навчально-методичної літератури (методичні рекомендації, практикуми тощо) х 0,3.

К5 = кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) за замовленнями закордонних установ х 1 + кількість НДДКР за державним замовленням х 0,5 + кількість НДДКР за госпдоговорами х 0,5.