Міжнародна науково-практична конференція «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації»

Страна: Украина

Город: Переяслав

Тезисы до: 01.04.2020

Даты: 21.05.20 — 22.05.20

Е-мейл Оргкомитета: olimp-geograf@ukr.net

Организаторы: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та партнери

 

Шановні колеги, студенти, аспіранти, докторанти, молоді учені, наукові та науково-педагогічні  працівники запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції  «Географічна наука та освіта: перспективи й інновації», яка відбудеться 20-21 травня 2020 року  в м. Переяслав. Робочі мови конференції: українська, англійська.

Метою конференції є обговорення потенціалу географічної науки щодо реагування на нові політики, ідеї,  практики, які формуються на глобальному рівні та в ЄС у відповідь на основні виклики ХХІ ст. Йдеться про  зростаючі масштаби урбанізації, міграційні процеси, загострення екологічної кризи та зміну клімату,  конфліктність соціально-економічного розвитку та динаміку геополітичних та геоекономічних ареалів. Наскільки  існуюча географічна методологія дозволяє вирішувати дослідницькі задачі та задовольняти суспільний запит?  Наскільки необхідна міждисциплінарна взаємодія? Як географи мають долучатися до процесу досягнення цілей  сталого розвитку 2030? Які прогалини та протиріччя зберігаються при реалізації політики регіонального та  місцевого розвитку? Як формувати систему пріоритетів національної безпеки зважаючи на зростаючу кількість  геополітичних ризиків? Це ключові запитання, які становитимуть основу дискусій. 

Окремо, з огляду на стрімкий розвиток інформаційних технологій, трансформацію світоглядних  цінностей, ролі отриманих знань та навичок, доцільно обговорити завдання, методики та організацію  географічної освіти.    Також заплановано проведення кількох виробничих екскурсій, детальна інформація про які буде  надіслана у другому інформаційному листі.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Новітні концепти сучасної географії.
2. Збалансований розвиток і географія.
3. Трансформації ландшафтів та землекористування.
4. Стратегування регіонального та місцевого розвитку: цілі, завдання, візуалізація в
картографічному середовищі ГІС.
5. Інтегрований підхід до збереження природної та культурної спадщини.
6. Прикордонні території: впливи, ризики, планування розвитку.
7. Теорія і методика навчання географії.
8. Розвиток географічної освіти.

Веб-сайт конференции: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihx5OQ99vnAhVIr4sKHQlpB3w4ChAWMAZ6BAgIEAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dnu.dp.ua%2Fdocs%2Fndc%2Fogoloshennya%2Fkonferencii%2F2020%2FGeografichna_nauka_2020.pdf&usg=AOvVaw32e_Bc80jfICBroWdNTCcK