Заочна міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (ICRACP – 2020)

Страна: Россия

Город: Острог

Тезисы до: 13.04.2020

Даты: 13.04.20 — 20.04.20

Область наук: Психологические;

Е-мейл Оргкомитета: icracp2020oa@gmail.com

Организаторы: Національний університет «Острозька академія»

 

У рамках конференції планується робота за наступними тематичними напрямами:

  1. Актуальні проблеми когнітивної психології та психотерапії
  2. Нейропсихологія та когнітивна наука
  3. Дослідження уваги та пам’яті в контексті когнітивної психології 
  4. Мислення та прийняття рішень у когнітивній психології
  5. Інтелект та штучний інтелект  у когнітивній психології
  6. Мова, мовлення та розвиток пізнання
  7. Когнітивний підхід у психології соціального пізнання
  8. Когнітивний підхід у вивченні особистості
  9. Емоційна регуляція когнітивних процесів
  10. Прикладні аспекти когнітивної психології

Форма участі у конференції дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За матеріалами конференції планується видання  електронного збірника тез доповідей  та публікація наукових статей у науковому журналі Наукові за-писки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія», включеного до переліку фахових видань МОН України. 

Веб-сайт конференции: https://events.oa.edu.ua/event/zaochna-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-suchasni-doslidzhennia-kohnityvnoi-psykholohii-icracp-2020/

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: