ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна і професійна освіта в умовах ринку праці»

Страна: Украина

Город: Глухів

Тезисы до: 01.05.2020

Даты: 14.05.20 — 14.05.20

Область наук: Педагогические;

Е-мейл Оргкомитета: bohdan.vovk11@gmail.com

Организаторы: Міністерство освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України; Національна академія педагогічних наук України; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Федеральний інститут професійної освіти (Німеччина) ; Університет гуманітарно-природничий імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща); Вища школа в резекні (Латвійська Республіка); Республіканський інститут професійної освіти (Республіка Білорусь); Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна (Республіка Білорусь)

 

Мета конференції: обговорення актуальних проблем технологічної і професійної освіти в контексті реалізації Цілей сталого розвитку, імплементації положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, визначення перспективних векторів і конструктивних способів взаємодії всіх ланок освіти.

Напрями роботи конференції:
1. Концептуальні засади модернізації національної освіти.
2. Зміст і методики технологічної освіти в умовах Нової української школи.
3. Методичні основи забезпечення якості професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
4. Науково-методичні засади професійної підготовки та розвитку педагогічних працівників закладів освіти.
5. Інформаційно-освітнє середовище закладів освіти.
6. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологічної і професійної освіти.

 

Веб-сайт конференции: https://ivet.edu.ua/component/rseventspro/event/190-ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-tekhnolohichna-i-profesiina-osvita-v-umovakh-rynku-pratsi

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: