6th PPPMSF 2020 – Annual International Conference «Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation»

Страна: Латвия

Город: Riga

Тезисы до: 31.05.2020

Даты: 08.06.20 — 10.06.20

Е-мейл Оргкомитета: sci.conferences.office@gmail.com

Организаторы: Simcord Information Services (Latvia); Ministry of Education and Science of Ukraine; Ministry of Health of Ukraine; KRPOCH (Ukraine)...

Условия участия и жилье: ПУБЛІКАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА. Статті публікуються в Міжнародних наукових періодичних рецензованих індексованих журналах (ISSN; DOI). Імпакт-фактор IJSA ICV: 66.56. Реєстраційний внесок учасника конференції: $10 або 280 грн. (участь в конференції + програма + сертифікат).

 

VІ Міжнародна науково-практична конференція

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ»

8 – 10 червня 2020 року

Україна - Латвія

 

Прийом статей/тез: до 1 червня 2020 р.

Прийом статей в IJSA, IJЕS здійснюється на постійній основі.

ПППССФ-2020 внесена до офіційних реєстрів Міжнародних конференцій МОН та МОЗ України.

 

АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Оформляються сертифікати, які відповідають Європейським вимогам (див. файл):

- надрукований на оригінальному бланку золотою фарбою із захисними елементами;

- видається англійською мовою;

- має інформацію щодо участі в заходах (кількість кредитів ECTS);

- має індивідуальний серійний номер;

- має спеціальну наклейку з відтисненням;

- ідентифікація підтверджується QR кодами;

- завірений підписами Міжнародного Оргкомітету (з 5 континентів);

- засвідчується відбитком печатки Оргкомітету.

Цей документ свідчить про участь у міжнародній науковій конференції, яка проходила за участю країн ЄС, і апробацію дисертаційного дослідження.

Для отримання сертифікату учасника подача тез/статті не обов'язкова.

ВИДИ УЧАСТІ:

- очна / дистанційна.

- з публікацією / без публікації.

ПУБЛІКАЦІЯ в Міжнародних Журналах (ISSN, DOI):

- наукова (міні) стаття (3 стор.);

- наукова стаття – IJSA, IJЕS (12-20 стор.).

Науковий журнал «INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS» (IJSA)

Рrint ISSN: 2617-2682; Online ISSN: 2707-3637; DOI: 10.26697/ijsa

http://ijsa.culturehealth.org/index.php/en/

Науковий журнал «INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE» (IJЕS)

Рrint ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561; DOI: 10.26697/ijеs

http://ijes.culturehealth.org/index.php/en

РУБРИКИ ЖУРНАЛІВ:

IJSA. Соціальні та поведінкові науки: Освіта; Психологія; Науки про здоров'я; Реабілітація.

IJЕS. Соціальні та поведінкові науки: Освіта, Економіка, Право.

Наукові редактори – вчені з 15 країн в галузі соціології, педагогіки, психології, економіки, медицини.

Мови публікацій: українська, англійська.

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛІВ

IJSA, IJЕS у більш ніж 20 міжнародних наукометричних базах: Crossref System; Index Copernicus International; Scientific Indexing Services; DOAJ; CORE; Publons; Scilit; ROAD; Google Scholar та ін.

Розпочато підготовку Журналів по включенню в бази: Web of Science, Scopus.

Імпакт-фактор ICI ICV: 66.56

Журнали знаходяться у відкритому доступі та надсилаються авторам у електронному вигляді на Еmail. Друкований варіант Журналів надсилається в провідні бібліотеки та можуть бути замовлені авторами.

ТИПОВІ ДАНІ СТАТТІ:

Melnyk, Yu. B., & Pypenko, I. S. (2018). Training of future specialists in higher education institutions. International Journal of Science Annals, 1(1-2), 4-11. doi:10.26697/ijsa.2018.1-2.01

Детальну інформацію та відповіді на питання Ви можете отримати в Оргкомітеті.

Веб-сайт конференции: http://conferences.culturehealth.org/index.php/home/pppmsf