SPACES: набір учасників/ць освітньої програми CANactions School 2020/2021

Страна: Украина;

Дедлайн: 17.05.2020

Веб-сайт: canactions.com

 

Програма SPACES орієнтована на застосування європейських практик міжмуніципального співробітництва та інструментів субрегіонального просторового планування до групи реально функціонуючих територіальних одиниць—об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Мультидисциплінарна команда учасників/ць програми, які мають досвід у просторовому плануванні, спільно з представниками/цями органів місцевого самоврядування розробляють субрегіональну «Концепцію просторового розвитку» для кількох українських ОТГ, які розташовані поруч та ділять спільний ландшафт, культуру, мають подібну економічну спеціалізацію. Концепція охоплює територію всіх громад-учасниць програми та координує їх розвиток, незважаючи на адміністративні кордони.

Процес розробки спирається на основні принципи CANactions School—командну роботу, навчання на основі власного досвіду та міждисциплінарну взаємодію. В рамках навчальної програми, CANactions School залучає іноземних експертів та менторів, створюючи умови для ефективного обміну професійним досвідом. Більшість освітніх активностей відбувається на території досліджуваних ОТГ, що дає можливість відчути дух території та комбінувати студійну та польову роботу.

КОНТЕКСТ—СПІВРОБІТНИЦТВО ОТГ В РАМКАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Через процес впровадження реформи децентралізації з 2014 року Україна стала ареною змін у системі територіального устрою та планування. В результаті реформи виникло 1029 ОТГ (станом на 10 січня 2020), на території яких проживають 11,7 млн. осіб. Державна політика щодо об'єднання населених пунктів обмежувала місцеве самоврядування територією району, що зараз призводить до очевидного недовикористання потенціалу історичних, чи утворення нових економічних, функціональних та ландшафтних зв'язків між поселеннями.

Більшість новостворених ОТГ відчувають проблеми із забезпеченням належної доступності послуг для своїх мешканців через відсутність інструментів просторового планування та відповідних компетенцій у власних фахівців/чинь. Ті ж проблеми призводять до неефективного використання земель та порушення екосистем.

Водночас, деякі завдання планування (підтримка економічного розвитку, правила землекористування, відповідь на екологічні загрози, надання медичної допомоги, поводження з відходами) є ширшими за масштаби ОТГ і потребують координації з сусідніми громадами. Причинами відсутності координації часто бувають не адміністративні чи правові обмеження, а політична конкуренція управлінських команд ОТГ, відсутність культури співробітництва, і врешті решт, банальна нестача профільних спеціалістів/ок з кожної з тем для кожної з громад.

CANactions School у 2018/19 за підтримки програми «U-LEAD з Європою» реалізувала проєкт "Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад", де 200 представників/ниць 30 ОТГ з 20 областей України пройшли курс з розробки неформальної планувальної документації. Результатом програми стала розробка 30 концепцій просторового планування території ОТГ та понад 60 пілотних проєктів. Планування кооперації з сусідніми громадами не входило у задачі програми, втім спроби поговорити про цю тему з учасниками/цями були скоріш невдалими. Представники/ці більшості громад-учасниць не були знайомі з темою та не розуміли реальних механізмів організації якісного співробітництва.

Очевидні факти, які свідчать про переваги спільних міжмуніципальних зусиль, підштовхнули CANactions School до вибору цьогорічного поля досліджень:

Підвищення якості та здешевлення послуг

Середня українська громада має близько 12000 жителів, що недостатньо для сталої економічної моделі постачальників послуг (збір та переробка сміття, постачання інформаційних послуг та зв'язку, мобільність тощо). Об'єднання населення кількох ОТГ створює цікавіший ринок для потенційних надавачів послуг, а з ним і конкуренцію, яка часто виливається у підвищення якості та зниження цін;

Підвищення податкових надходжень

ОТГ часто конкурують між собою за субвенції з державних фондів та за робочу силу. Натомість вони могли би розробляти спільні заявки на державне фінансування та створювати економічні кластери або виробничі ланцюги, які б приносили більше податкового доходу та рівномірно розподіляли робочі місця на їх території;

Опосередковані інвестиції в територію

Громада може отримувати вигоди від присутності на території сусідів крупного інвестора, у вигляді робочих місць, інвестицій в інфраструктуру, яка необхідна інвестору для логістики, запрошення до себе супутніх виробництв, які утворюватимуть виробничі ланцюги з сусідами;

Зниження витрат на утримання спільних ресурсів

Спільна інфраструктура (наприклад, дорога, річка, туристичний маршрут) часто потребує координації зусиль бенефіціарів, щоб підтримувати її у належному стані.

Основою програми SPACES є поетапна розробка субрегіональної «Концепції просторового розвитку» для території кількох сусідніх ОТГ. Задача документу полягає у налагодженні спільної роботи територій, які розділені адміністративними кордонами. Документ фокусується на трьох темах:
1) просторі; 2) створенні передумов економічного зростання; 3) забезпеченні доступності послуг для населення.

Концепцію розробляє міждисциплінарна група фахівців/чинь з просторового планування, спільно з представниками/цями відповідних ОТГ під керівництвом міжнародної команди менторів та експертів / консультантів.

Програма включає в себе лекції, семінари, воркшопи та громадські обговорення на території ОТГ, польову роботу, навчальну поїздку до Румунії, яка буде інтегрована в освітній процес та підсумкову презентацію концепції.

Програма триває 7 місяців і складається з чотирьох навчальних блоків.

Кожен блок тривалістю 1 тиждень зосереджений на окремому компоненті проєкту: аналізі, критичному вивченні іноземного досвіду, розробці системи спільних цілей та проєктної концепції, роботі над розробкою пілотних проєктів). Наприкінці програми учасники/ці отримають змогу презентувати концепцію заінтересованим сторонам та мешканцям релевантних ОТГ.

БЛОК [0]:
ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ
Червень-Липень 2020

Збір та попередній аналіз даних про територію ОТГ.
Вивчення рекомендованої літератури.
Віддалена робота

БЛОК [1]: АНАЛІЗ
Серпень 2020

Брифінг та аналіз ситуації.
Аналіз ситуації на місці в ОТГ.
Формулювання гіпотез локальної ідентичності.
Формулювання гіпотез спільних сильних сторін та точок болю.
Вивчення взаємозв'язків заінтересованих сторін.
Загальний огляд та редагування результатів блоку.
Робота на території однієї з ОТГ

БЛОК [2]: НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ ЗА КОРДОН
Вересень 2020

Навчальний візит до Сібіу та сусідніх муніципалітетів для вивчення того, як європейська інтеграція заохочує громади до планування спільних проєктів економічного розвитку.
Робота в Румунії

БЛОК [3]: КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Жовтень 2020

Громадські обговорення результатів аналізу території.
Розробка системи спільних цілей для субрегіону: економіка та доступність послуг.
Концепція просторового розвитку території.
Робота на території однієї з ОТГ

БЛОК [4]: ПІЛОТНІ ПРОЄКТИ
Листопад 2020

Доопрацювання проєкту концепції.
Розробка проєктів міжмуніципального співробітництва (ММС):
економіка та доступність послуг.
Робота на території однієї з ОТГ

ФІНАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА ВЕРСТКА
Листопад 2020

Фіналізація фахівцями/чинями та командами ОТГ текстової та графічної частини концепції.
Верстка єдиного документу.
Віддалена робота

ФІНАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ
Грудень 2020

Презентація мешканцям та заінтересованим сторонам релевантних ОТГ.
Робота на території однієї з ОТГ

 

Похожие гранты и стипендии с открытой подачей заявок: