Сприяння Міжнародного фонду допомоги мистецьким установам у скрутному становищі

Страна: Германия;

Дедлайн: 30.06.2020

Веб-сайт: kiew.diplo.de

 

Створенням короткострокового Міжнародного фонду допомоги мистецьким установам, які сприяють збереженню плюралістичних суспільств, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини, GoetheInstitut та інші посередницькі організації у сфері зовнішньої культурної та освітньої політики, а також партнерські фонди прагнуть свідомо розширити дотеперішню активність у кризовій ситуації та спрямувати свої зусилля на структурні потреби з метою посилення відповідних партнерів за кордоном та забезпечення їхнього існування. Особливо у ці часи важливим є інтенсивний публічний дискурс. Основна увага при цьому приділяється організаціям, які працюють у галузі культури та мистецтва, та просторам, які завдяки своїй інноваційній та відкритій культурній (медіа)роботі є платформою для діячів суспільної сфери, які сприяють збереженню плюралістичних суспільств.

Фонд допомоги покликаний у короткостроковій перспективі сприяти підтримці обмежених у часі й тематиці проектів, спрямованих на збереження, відновлення та розбудову інфраструктури, у тих випадках, якщо інші джерела фінансування більше не доступні через кризу, спричинену пандемією. Водночас його можна використовувати для покриття додаткових витрат, пов'язаних, наприклад, зі створенням нової мережі або розробкою нових цифрових форматів.

1. Цілі фонду Фонд допомоги сприяє збереженню незалежних та сталих місцевих організаційних структур. Для досягнення цієї мети можуть фінансуватися структурні витрати, які виникають у причинному зв'язку з реалізацією фінансованих проектів або є необхідними для успішної реалізації запропонованого проекту, спрямованого на розвиток структур.

2. Цільові регіони У 2020 році на отримання сприяння фінансування? мають право проекти, спрямовані на розвиток структур в [додати країну, в якій проводиться конкурсний відбір ], а також в інших країнах поза межами Європейського Союзу, зокрема, в країнах, в яких організації в галузі культури та освіти взагалі не мають або мають лише дуже обмежені альтернативні можливості отримання підтримки для подолання наслідків пандемії Covid-19.

3. Управління коштами та їхня виплата Надання коштів здійснюється через Goethe-Institut або ж через відповідних партнерів, що є членами консорціуму.

4. Організації, що мають право на отримання сприяння, і процедура подання заявок Інструмент фінансування спрямований на організації, які своєю культурною діяльністю сприяють збереженню плюралістичного суспільства. Якщо організації-заявники вже продемонстрували велику адміністративну надійність у рамках співпраці з Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, Goethe-Institut чи іншими культурними посередниками чи фондами, що є членами консорціуму, це є суттєвою перевагою. Надання підтвердження успішної співпраці в минулому є необхідним у будь-якому випадку (див. Пункт 7). Заявка оформлюється шляхом участі в конкурсі. Право на участь мають установи, що відповідають таким критеріям: - мистецькі організації з підтвердженим впливом на громадянське суспільство; - щонайменше три роки безперервної діяльності у мистецькій галузі та сфері громадянського суспільства. Подаючи заявку, організації беруть на себе зобов’язання у разі отримання фінансування в кінці періоду фінансування надати підтвердження використання всієї суми фінансування, а також звіт щодо фінансованих заходів.

5. Період і обсяг фінансування Фінансування надається проектам, що здійснюються протягом вересня-грудня 2020 року. Максимальна сума фінансування для однієї організації не може перевищувати 25 000 євро.

6. Рішення про надання фінансування Рішення про надання фінансування та його обсяг приймається журі, що складається з представників партнерів у консорціумі, а також зовнішніх експертів.

7. Термін подачі, необхідні документи, початок сприяння a. Термін подачі проектних заявок на отримання фінансування з Фонду допомоги – 30.06.2020 b. Необхідно подати такі документи:

i. Презентація організації німецькою, англійською або французькою мовами (максимум 1 сторінка Word)

ii. Зазначення минулого співробітництва із Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини (Посольством), Goethe-Institut чи іншою організацією, що є членом консорціуму (як частина презентації, надання підтвердження є обов’язковим)

iii. Змістовна оцінка з боку Посольства на місці, місцевого Goethe-Institut чи іншої організації, що є членом консорціуму (максимум 1 сторінка Word)

iv. Змістовна оцінка з боку двох значущих осіб, що мають авторитет у громадянському суспільстві (можливо рідною мовою)

v. Підтвердження належного ведення справ та виконання критеріїв фінансування: подання складеного для заявки і заповненого формуляру, що включає додаткові документи, наприклад, річну фінансову звітність (можливо рідною мовою)

vi. Опис та кошторис проекту, який буде фінансуватися, на 2020 рік німецькою, англійською або французькою мовами (максимум 1,5 сторінки Word суцільного тексту плюс супровідні таблиці)

vii. Пояснення фінансової кризової ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу, німецькою, англійською або французькою мовами (максимум 1 сторінка Word) Заявки подаються через Інтернет-портал Goethe-Institut, починаючи з 20 червня 2020 року. Посилання для доступу Ви можете отримати в місцевому Goethe-Institut або у дипломатичному представництві. Додаткові документи (особливо оцінки з боку третіх осіб) можна подати до 7 липня 2020 року. Запланований початок фінансування у разі успішної заявки – 01.09.2020.