8th Annual International Conference «Current Issues of Education and Science»

Страна: Латвия

Город: Riga

Тезисы до: 25.09.2020

Даты: 10.11.20 — 11.11.20

Е-мейл Оргкомитета: academ.conferences@gmail.com

Организаторы: Simcord Information Services (Latvia); Ministry of Education and Science of Ukraine; Ministry of Health of Ukraine; KRPOCH (Ukraine); Psychosomatic Institute (Poland); ArgIQ (Argentina); Nêmeton Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Saúde, (Brazil); «Өрлеу» БАҰО АҚ (Kazakhstan)...

Условия участия и жилье: THERE IS NO PUBLICATION FEE. Articles are published in International Periodical Scientific Peer-Reviewed Journals (ISSN; DOI). IJSA Indexed in the ICI ICV: 66.56; Indexed ICDS 3.3. Registration fee for the participant in conference: $10 (Participation + Program + Certificate).

 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі

IІ міжнародної науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ»

10-11 листопада 2020 р.

ВИДИ УЧАСТІ:

- очна / заочна.

- з публікацією / без публікації.

ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ

Прийом тез: до 1 листопада 2020 р.

Прийом статей в IJЕS та IJSA здійснюється на постійній основі.

АПОН-2020 внесена до офіційних реєстрів Міжнародних конференцій МОН та МОЗ України.

АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Оформляються сертифікати, які відповідають Європейським вимогам (див. файл):

- надрукований на оригінальному бланку золотою фарбою із захисними елементами;

- видається англійською мовою;

- має інформацію щодо участі в заходах (кількість кредитів ECTS);

- має індивідуальний серійний номер;

- має спеціальну наклейку з відтисненням;

- ідентифікація підтверджується QR кодами;

- завірений підписами Міжнародного Оргкомітету (з 5 континентів);

- засвідчується відбитком печатки Оргкомітету.

Цей документ свідчить про участь у міжнародній науковій конференції, яка проходила за участю країн ЄС, і апробацію дисертаційного дослідження.

Для отримання сертифікату учасника подача тез/статті не обов'язкова.

ПУБЛІКАЦІЯ в Міжнародних Журналах (ISSN, DOI):

- наукові тези (3 стор.);

- наукова стаття (12-20 стор.).

Науковий журнал «INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS» (IJSA)

Рrint ISSN: 2617-2682; Online ISSN: 2707-3637; DOI: 10.26697/ijsa

http://ijsa.culturehealth.org/

Науковий журнал «INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE» (IJЕS)

Рrint ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561; DOI: 10.26697/ijеs

http://ijes.culturehealth.org

Рубрики Журналів:

IJSA. Соціальні та поведінкові науки: Освіта; Психологія; Наука про здоров'я; Реабілітація.

IJЕS. Соціальні та поведінкові науки: Освіта, Економіка, Право.

Наукові редактори – вчені з 15 країн в галузі соціології, педагогіки, психології, економіки, медицини.

Мова публікації: українська, англійська.

ІНДЕКСАЦІЯ в більш ніж 25 міжнародних наукометричних базах: Crossref System; Publons; Kopernio; Index Copernicus International; DOAJ; ERIH PLUS; BASE; ROAD; OAJI; MIAR; Scilit; WorldCat; Scientific Indexing Services; GitHub; OpenAIRE; EuroPub; ResearchGate; Google Scholar та ін.

Розпочато підготовку IJSA / IJЕS по включенню в бази: Web of Science, Scopus.

Імпакт-фактор ICI ICV: 66.56

Indexed ICDS 3.3

Журнали знаходяться у відкритому доступі та надсилаються авторам у електронному вигляді на Еmail. Друкований варіант Журналів надсилається в провідні бібліотеки та можуть бути замовлені авторами.

ТИПОВІ ДАНІ СТАТТІ:

Melnyk, Yu. B., & Pypenko, I. S. (2018). Training of future specialists in higher education institutions. International Journal of Science Annals, 1(1-2), 4-11. doi:10.26697/ijsa.2018.1-2.01

Веб-сайт конференции: http://conferences.culturehealth.org