Міжнародна науково-практична конференція “Досягнення та перспективи розвитку: педагогіки, філології, медицини, психології та права”

Страна: Украина

Город: Полтава

Тезисы до: 23.07.2021

Даты: 23.07.21 — 23.07.21

Область наук: Психологические;

Е-мейл Оргкомитета: nauka.economics@gmail.com

Организаторы: Центр фінансово-економічних наукових досліджень

 

Всі учасники конференції отримають:
1) програму конференції (у разі необхідності);
2) сертифікат учасника (у разі необхідності);
3) друкований збірник конференції (у разі необхідності);
4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua.
5) розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:

1. Педагогіка:
– загальна педагогіка та історія педагогіки;
– теорія та методика навчання;
– корекційна педагогіка;
– теорія і методика професійної освіти;
– соціальна педагогіка;
– теорія і методика управління освітою;
– теорія і методика виховання;
– дошкільна педагогіка;
– інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

2. Філологія:
– українська література;
– російська література;
– література слов’янський народів;
– література зарубіжних країн;
– порівняльне літературознавство;
– теорія літератури;
– фольклористика;
– українська мова;
– російська мова;
– слов’янські, германські та романські мови;
– мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії;
– класичні мови та окремі індоєвропейські мови;
– загальне мовознавство;
– перекладознавство;
– порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

3. Медицина:
– травматологія та ортопедія;
– стоматологія;
– лікувальна фізкультура та спортивна медицина;
– судова медицина;
– фтизіатрія;
– пульмонологія.

4. Психологія:
– загальна психологія та історія психології;
– психологія праці та інженерна психологія;
– медична психологія;
– соціальна психологія та психологія соціальної роботи;
– педагогічна та вікова психологія;
– психологія діяльності в особливих умовах.

5. Право:
– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
– конституційне право та муніципальне право;
– цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
– господарське право; господарсько-процесуальне право;
– трудове право; право соціального забезпечення;
– земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
– кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
– судоустрій; прокуратура та адвокатура;
– міжнародне право.

Для участі у конференції Вам необхідно до 23 липня 2021 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету:

nauka.economics@gmail.com

1. Тези.
2. Квитанцію про оплату.
3. Відомості про авторів.

Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.
Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:

За умови отримання електронного збірника за результатами конференції організаційний внесок складає 120 грн. за одну публікацію (відправка здійснюється на електронну адресу учасника).

За умови отримання одного друкованого та електронного збірника за результатами конференції організаційний внесок складає 185 грн. за одну публікацію (відправка здійснюється Укрпоштою або Новою поштою на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про автора протягом 20 днів після проведення конференції).

Обсяг тез 2 – 3 сторінки формата А-4.
Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.

Вартість 1 сертифіката учасника 20 грн. (у разі необхідності).
Вартість 1 програми конференції 20 грн. (у разі необхідності).

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ:

Організаційний внесок за електронний варіант збірника складає 5 USD за одну публікацію.

Організаційний внесок за друкований збірник складає 20 USD за одну публікацію (відшкодування видавницьких, поліграфічних та поштових витрат на відправку збірника, програми та сертифіката учасника).

Обсяг тез 2 – 3 сторінки формата А-4.
Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.
Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська, казахська.

 

З архівом збірників конференцій проведених Центром фінансово-економічних наукових досліджень Ви можете ознайомитися на нашому сайті: http://www.economics.in.ua/p/achive.html

Веб-сайт конференции: http://www.economics.in.ua/2021/06/9-2021_30.html

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: