Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)"

Страна: Украина

Город: Тернопіль

Тезисы до: 16.09.2021

Даты: 16.09.21 — 16.09.21

Адрес: а/с 797, м. Тернопіль 46005

Е-мейл Оргкомитета: lex-line@ukr.net

Организаторы: Оргкомітет МНПІК Юридична лінія

Условия участия и жилье: 55 гривень за сторінку

 

Шановні колеги! Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща) 16 вересня 2021 р. буде проводитись міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему:

" Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35) "

Прохання матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 16 вересня 2021 року включно.

Нашим збірникам матеріалів науково-практичних інтернет-конференцій присвоюється номер ISSN 2617-2364

Адреса сайту www.lex-line.com.ua

Планується робота за секціями: 1. Теорія держави і права. Філософія права; 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право; 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення; 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура; 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право; 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології; 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень; 8. Історія становлення української державності; 9. Історія країн світу та міжнародні відносини.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська та польська.

Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть опубліковані у збірниках конференції. Конференція містить секції виключно юридичного та історичного спрямування. Доповіді розміщуються на вищезазначеному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Учасникам видаються сертифікати про участь в конференції. Форма участі: дистанційна, тривалість конференції 6 годин.

З матеріалами конференції зможе ознайомитись кожен користувач мережі Internet будь-якої країни світу.

Вартість публікації у збірнику тез доповідей для учасників з України складає 55 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 70 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 26200690957656 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», IBAN UA283052990000026200690957656. Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4149 4991 1598 8808 Русенко С. Я. (ІПН 3040403057).

В разі оплати через ПриватБанк: надсилати на картковий рахунок 4149 4991 1598 8808, отримувач Русенко С. Я.

Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 3 USD за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді та 7 USD за пересилку збірника та сертифіката. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 8 USD. Для іноземних учасників оплата здійснюється міжнародним грошовим переказом через платіжну систему Western Union - Одержувач: Святослав Русенко (Sviatoslav Rusenko). Або в доларах через електронну валюту PerfectMoney гаманець U11220920. При переказі електронних грошей обов'язково вкажіть прізвище відправника.

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;

Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: lex-line@ukr.net.

Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники та сертифікати надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням). Приклад заповнення знаходиться на сайті.

Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового керівника.

 

Зразок оформлення тез

Секція

НАЗВА ДОПОВІДІ

ПІБ автора (повністю), науковий ступінь

Місце роботи або навчання

 

Текст доповіді

 

Література:

1.

 

!!!Важливо пам’ятати!!!

 

  • Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
  • Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій самій сумі що і заповнена.
  • Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
  • На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один сертифікат на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 35 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.                                                              

Источник:http://www.lex-line.com.ua/?go=conferencia

Веб-сайт конференции: www.lex-line.com.ua