Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права»

Страна: Украина

Город: Полтава

Тезисы до: 01.12.2021

Даты: 01.12.21 — 01.12.21

Е-мейл Оргкомитета: conf@economics.in.ua

Организаторы: Центр фінансово-економічних наукових досліджень

 

Всі учасники конференції отримають:
1) програму конференції (у разі необхідності);
2) сертифікат учасника із зазначенням загальної кількості академічних годин:
6 год (0,2 кредита ECTS)
(сертифікат видається у разі необхідності);
3) друкований збірник конференції (у разі необхідності);
4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua.
5) розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національною економікою.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Національна безпека та оборона в умовах кризових явищ.
6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.
7. Економіка сільського господарства і АПК.
8. Екологічна економіка і сталий розвиток.
9. Енергоефективність економіки.
10. Економіка торгівлі та послуг.
11. Економіка промисловості.
12. Економіка природокористування.
13. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
14. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
15. Інновації та інвестиційна діяльність.
16. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
17. Туризм та готельно-ресторанна справа.
18. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
19. Фінанси, банківська справа, страхування.
20. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
21. Економічна кібернетика.
22. Маркетинг.
23. Менеджмент.
24. Логістика та транспорт.
25. Публічне управління та адміністрування.
26. Правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.
27. Історія та теорія держави та права, філософія права.
28. Конституційне право, муніципальне право, міжнародне публічне право.
29. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право.
30. Господарське право та процес.
31. Трудове право та право соціального забезпечення.
32. Екологічне, земельне та аграрне право.
33. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.
34. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія, кримінальний процес, криміналістика.
35. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Для участі у конференції Вам необхідно до 1 грудня 2021 року (включно) надіслати на адресу організаційного комітету:

conf@economics.in.ua

1. Тези.
2. Квитанцію про оплату.
3. Відомості про авторів.

Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам конференції електронною поштою у листі-підтвердженні про отримання і прийняття матеріалів.
Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у листі терміну.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:

За умови отримання електронного збірника за результатами конференції організаційний внесок складає 120 грн. за одну публікацію (відправка здійснюється на електронну адресу учасника).

За умови отримання одного друкованого та електронного збірника за результатами конференції організаційний внесок складає 185 грн. за одну публікацію (відправка здійснюється Укрпоштою або Новою поштою на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про автора протягом 20 днів після проведення конференції).

Обсяг тез 2 – 3 сторінки формата А-4.
Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.

Вартість 1 сертифіката учасника 20 грн. (у разі необхідності).
Вартість 1 програми конференції 20 грн. (у разі необхідності).

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ:

Організаційний внесок за електронний варіант збірника складає 5 USD за одну публікацію.
Організаційний внесок за друкований збірник складає 20 USD за одну публікацію
(відшкодування видавницьких, поліграфічних та поштових витрат на відправку збірника, програми та сертифіката учасника).

Обсяг тез 2 – 3 сторінки формата А-4.
Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.
Мови конференції: українська, російська, англійська, білоруська, польська, чеська, казахська.

 

З архівом збірників конференцій проведених Центром фінансово-економічних наукових досліджень Ви можете ознайомитися на нашому сайті: http://www.economics.in.ua/p/achive.html

Веб-сайт конференции: http://www.economics.in.ua/2021/11/1-2021.html