ХІ Міжнародна наукова конференція «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»

Страна: Украина

Город: Мелітополь

Тезисы до: 20.03.2022

Даты: 30.03.22 — 30.03.22

Область наук: Филологические;

Адрес: вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна

Е-мейл Оргкомитета: elenahom77@ukr.net

Организаторы: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Лабораторія філологічних досліджень

Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський» (м. Шумен, Болгарія)

Вища лінгвістична школа (м. Ченстохово, Польща)

Південно-Казахстанська державна фармацевтична академія (м. Шимкент, Казахстан)

Ататюркський університет (м. Ерзурум, Туреччина)

 

Шановні колеги і здобувачі вищої освіти!

 

Запрошуємо Вас узяти участь

у ХІ Міжнародній науковій конференції

«Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі», яка відбудеться 30 березня 2022 року

 

Проблематика конференції:

  1. Комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі.
  2. Концептосфера та мовна картина світу.
  3. Художній текст як феномен авторської моделі світу.
  4. Міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.
  5. Переклад як явище міжкультурної комунікації.
  6. Інноваційні технології в теорії та практиці навчання мови й літератури.

 

Форма участі: онлайн.

За результатами участі в конференції учасники отримають електронний сертифікат та електронний збірник наукових статей «Мова. Свідомість. Концепт» (у форматі pdf). Збірники наукових статей і сертифікати будуть надіслані учасникам конференції до 10 квітня 2022 року.

Робочі мови конференції: українська, болгарська, російська, англійська.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції просимо до 20 березня 2022 року надіслати заявку учасника, статтю та копію квитанції про сплату грошового внеску, який буде використано на технічне оформлення матеріалів, підготовку програми, електронного збірника і сертифікатів. Сума внеску становить 150 грн. Для докторів наук публікація матеріалів (без співавторів) – безкоштовна. Реквізити для сплати оргвнеску в информлисті.

Усі матеріали слід надсилати на електронну адресу: elenahom77@ukr.net. Заявка, стаття, копія квитанції про сплату грошового внеску повинні бути відправлені окремими файлами, у назві файлу необхідно вказати прізвище та ініціали автора (Іванюк П.В._заявка; Іванюк П.В._стаття, Іванюк П.В_квитанція).

Підтвердженням реєстрації поданих матеріалів є електронне повідомлення про їх отримання впродовж 3 днів. У разі відсутності такого повідомлення просимо продублювати інформацію.

Місце проведення конференції: м. Мелітополь, вул. М. Грушевського 24, філологічний факультет.

Телефони для довідок:   0957786875 – Хомчак Олена Геннадіївна

0977388023 – Митяй Зоя Олегівна

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

Обсяг – від 3 до 8 сторінок. Статті подаються в програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см) у форматі doc. без переносів у словах. Вирівнювати «по ширині»; використовувати лише такі лапки: «»; розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). Прізвище, ініціали, назва організації друкуються в правому верхньому куті, посередині великими літерами симетрично до тексту – назва статті. Основний текст друкується через один рядок після назви. Список авторів у бібліографії подавати в алфавітному порядку, посилання в тексті робити у квадратних дужках: [1, с. 45].

 

Зразок оформлення статті та заявки

 

Іванюк П.В.

Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Текст…………………………………………………………………………….

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу: [монографія]. К.: Логос, 2004. 284 с.

 

 

ЗАЯВКА

на участь у ХІ Міжнародній науковій конференції

«Концептуальні проблеми функціонування мови

в полікультурному просторі» (30 березня 2022 року)

 

П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, країна

(наприклад: Хомчак Олена Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Україна)

Напрям конференції

Назва доповіді

Телефон

e-mail

Источник:Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Веб-сайт конференции: https://mdpu.org.ua/

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: