Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем”

Страна: Украина

Город: Бердянск

Тезисы до: 01.03.2011

Даты: 18.04.11 — 19.04.11

Адрес: 71118, Запорожская обл., г. Бердянск, ул. Свободы 117А

Е-мейл Оргкомитета: inkomarova@yandex.ru

Организаторы: Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

інноваційно-нвестиційний потенціал регіонів як складова фінансового потенціалу україни

 

Визначення ролі регіону у фінансовому розвитку держави є однією з найбільш важливих проблем на сучасному етапі розвитку економіки України. Для нашої держави, також як і для більшості сучасних країн, характерним є нерівномірний розподіл економічного розвитку регіонів. При цьому нерівномірність регіонального розвитку визначається значною кількістю об’єктивних та суб’єктивних факторів.

напрями роботи конференції

1) Світове господарство і міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації.

2) Державне регулювання економіки: національні інтереси та глобалізаційні процеси.

3) Економіка та управління підприємствами в трансформаційних умовах.

4) Сучасні аспекти розвитку продуктивних сил і регіональної економіки.

5) Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика: сучасний стан, тенденції та перспективи.

6) Актуальні проблеми теорії та практики маркетингу.

7) Облік, аналіз і аудит в умовах трансформаційної економіки.

8) Фінансово-кредитний механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем.

9) Актуальні питання теорії та практики застосування математичних методів та моделей в економіці.

10) Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі.

Веб-сайт конференции: http://bumib.edu.ua