Структурна нежорсткiсть молекули ортофосфорної кислоти: неемпiричне квантово-механiчне дослiдження

Квантово-механiчним методом функцiонала густини вперше дослiджено структур-
но-динамiчнi особливостi молекули ортофосфорної кислоти. Охарактеризовано повне сi-
мейство її конформерiв, проаналiзовано три топологiчно i енергетично нееквiвалентнi
шляхи переходу мiж ними. Розглянуто процес внутрiшньомолекулярного перегрупуван-
ня перенесенням протона. Дослiджено вплив вибору базисного набору на одержуванi
результати.
 

Прикрепленный файлРазмер
PDF icon !!!_h3po4_AsInJournal.pdf420.53 KB