II Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя "Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян"

Страна: Беларусь

Город: Брест

Тезисы до: 15.10.2013

Даты: 22.10.13 — 22.10.13

Адрес: 224016, г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28

Е-мейл Оргкомитета: metbellit@brsu.brest.by.

Организаторы: Установа адукацыі “БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.С. ПУШКІНА” Кафедра беларускага літаратуразнаўства Вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя Кафедра гісторыі славянскіх народаў

Условия участия и жилье: Оргвзнос - 35 тыс. бел. руб.

 

Праблемнае поле канферэнцыі:

  1. Навукова-тэарэтычныя праблемы, метадалогія даследаванняў па гісторыі, фалькларыстыцы, літаратуразнаўстве.
  2. Крыніцы для вывучэння фальклору, літаратуры і гісторыі беларусаў і іншых славян.
  3. Пытанні аналізу і інтэрпрэтацыі знакава-сімвалічных форм беларускай духоўнай культуры ў славянскім кантэксце.
  4. Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакальных культур.
  5. Актуальныя пытанні гісторыі, краязнаўства і этнаграфіі беларусаў і іншых славянскіх народаў.
  6. Грамадска-палітычныя, канфесійныя праблемы, сацыякультурная дзейнасць беларусаў у кантэксце гісторыі славянскіх народаў.
  7. Фальклор і гісторыя як прадметы міждысцыплінарных даследаванняў.
  8. Мова фальклору і мастацкай літаратуры.
  9. Беларуская літаратура ў сусветным мастацкім працэсе.

 

Рабочыя мовы: беларуская, руская і іншыя славянскія мовы

Веб-сайт конференции: http://www.brsu.by/content/ii-respubl-kanskaya-studentskaya-navukova-praktychnaya-kanferentsyya-falklor-g-storyya-l-tar