Hэгіянальная навукова-практычная канферэнцыя “Мова і культура”

Страна: Беларусь

Город: Брест

Тезисы до: 18.10.2013

Даты: 24.10.13 — 24.10.13

Область наук: Филологические;

Адрес: 224016 г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28.

Е-мейл Оргкомитета: bellingv@brsu.brest.by

Организаторы: Установа адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” Філалагічны факультэт Кафедра беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі праводзяць

 

Праблемнае поле выступленняў:

        Этнаграфія і лінгвакультуралогія.

        Роднае слова ў дыялогу моў і культур.

        Уласнае імя ў лінгвакультуралагічным аспекце.

        Нацыянальная адметнасць беларускай лексікі.

        Фразеалогія ў люстэрку народнай культуры.

        Нацыянальнамоўны кампанент у мастацкім тэксце.

        Нацыянальная  адметнасць беларускага маўленчага этыкету.

        Выкарыстанне нацыянальна-культурнага кампанента пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры ў ВНУ і школе.

 

Форма ўдзелу ў канферэнцыі: вочная і завочная.

Веб-сайт конференции: http://www.brsu.by/content/heg-yanalnaya-navukova-praktychnaya-kanferentsyya-mova-kultura