Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції»,

Страна: Украина

Город: Одеса

Тезисы до: 01.12.2013

Даты: 13.12.13 — 13.12.13

Область наук: Юридические;

Адрес: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33

Е-мейл Оргкомитета: international_law@mgu.od.ua

Организаторы: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Условия участия и жилье: Організаційний внесок складає 150 грн. та сплачується разом із поданням тез.

 

Основні тематичні напрями:
 Актуальні питання теорії та історії міжнародного права;
 Міжнародне право прав людини;
 Дипломатичне та консульське право;
 Право міжнародних організацій;
 Міжнародне морське право;
 Міжнародне приватне морське право;
 Міжнародне гуманітарне право;
 Міжнародне кримінальне право;
 Міжнародне екологічне право;
 Право Європейського Союзу;
 Міжнародне приватне право;
 Міжнародний комерційний арбітраж.
Нагородження учасників
За результатами роботи оргкомітетом конференції будуть визначенні три найкращі роботи. Автори вказаних робіт будуть нагородженні цінними подарунками від Міжнародного гуманітарного університету.
Умови участі:
У конференції можуть брати участь науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, юристи-практики.
Робочі мови:
українська, російська та англійська.

Веб-сайт конференции: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Atest&catid=41%3A2009-04-24-05-28-25&Itemid=88&lang=uk

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: