V Міжнародна науково-практична конференція «СВІТОВА ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Страна: Украина

Город: Львів

Тезисы до: 15.11.2011

Даты: 18.11.11 — 19.11.11

Область наук: Экономические;

Е-мейл Оргкомитета: info@lef.lviv.ua

Организаторы: Львовский экономический фонд

Условия участия и жилье: 80грн.

 

V Міжнародна науково-практична конференція

«Світова економіка ХХІ століття: сучасні тенденції та перспективи розвитку»

 

Конференція відбудеться 18-19 листопада 2011 року у м. Львові

 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

 

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

 

1.        Економічна теорія.

2.        Фінанси та страхування.

3.        Банківська справа.

4.        Міжнародна економіка.

5.        Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.

6.        Економіка підприємства.

7.        Економіка, організація і управління підприємствами, галузями,

       комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства,  

       будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

8.        Економіка праці та управління персоналом.

9.        Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

10.    Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних 

       процесів в Україні.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі: очно та заочно.

 У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

 

Засідання секцій будуть проводитись в форматі доповідей. На доповідь виділяється не більше 10-ти хвилин, 10 хвилин - на обговорення. За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез доповідей учасників.

Умови участі у конференції:

До 15 листопада 2011 року (включно) надіслати на електронну адресу: nauka@lef.lviv.ua

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску  (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв С.Р._Квитанція)

3) заповнити анкету учасника на сайті Львівської економічної фундації.

 

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

 

Для учасників з України 80 грн.

 

Банк одержувача: АТ"УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26206317734000

ОКПО: 3084313860

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. : Павленко Юлія Сергіївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Павленко Ю.С. від П.І.Б.

 

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 450 російських рублів

 

Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», Москва

БИК 044583119
ИНН 7744000912

к/с 30101810600000000119

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России

Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина

сч. 30111810300000916401

Получатель: сч. 26205317734001

Ф.И.О.: Павленко Юлия Сергеевна

Назначение платежа: пополнение текущего счета Павленко Ю.С. от Ф.И.О.

Для учасників з інших країн: 13 USD

 

(INTERMEDIARY BANK) Банк-корреспондент: JP MORGAN CHASE BANK, New York, USA
(CORRESPONDENT ACCOUNT) Счет банка получателя в банке-корреспонденте: 0011000080

SWIFT CODE: CHASUS33

(BANK OF BENEFICIARY) Банк получателя: PRIVATBANK, DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X

(BENEFICIARY) Получатель: Pavlenko Yuliya
ACCOUNT:  4731185502531525

Сплатити організаційний внесок можна за наступними банківськими реквізитами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до тез доповідей:

·   Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

·   Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

 

Приклад оформлення тез:

  Васильєв С.Р.

аспірант кафедри менеджменту

Львівської комерційної академії

м. Львів, Україна

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМИКИ

 

·   Сторінки не нумеруються.

·   Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)

·   Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

 

 

Контактна інформація:

Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341

Web: www.lef.lviv.ua

E-mail: info@lef.lviv.ua

Tel.: +38 063 204 34 31                   

З повагою, Організаційний комітет

Львівської економічної фундації

Веб-сайт конференции: http://lef.lviv.ua/index.php/2011-02-13-20-33-47

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: