Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ»

Страна: Украина

Город: Одесса

Тезисы до: 22.11.2011

Даты: 25.11.11 — 26.11.11

Область наук: Экономические;

Условия участия и жилье: только участие 85грн.

 

Міжнародна науково-практична конференція

  «ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ»


25-26 листопада 2011 р.

 

Шановні колеги!

На сьогодні усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація - це результат дослідження який є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, що заслуговують уваги наукової громадськості.

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, молодих вчених, аспірантів, здобувачів та студентів.

Основні напрямки конференції:

?  Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.

?  Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій  економіці.

?  Інформаційно-аналітичне  забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.

?  Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.

?  Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».

?  Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

?  Економіка праці та управління персоналом.

?  Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

?  Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

 

Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК «Одеса».

 

Офіційні мови конференції:

українська, російська, англійська.

 

Вимоги до тез доповідей

 

·        Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

·        Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

 

Наприклад:

Тичина С.Р.

Старший викладач кафедри менеджменту

Вінницького фінансово-економічного університету

м. Вінниця, Україна

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

·   Сторінки не нумеруються.

·   Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБОВ`ЯЗКОВО! Заповнити форму заявки на участь у конференції в on-line режимі, на яку можна перейти за посиланням, або яка міститься на офіційному сайті Центру економічних досліджень та розвитку, (www.cesd.org.ua) в розділі «Події».

On-line форма заявки на участь у конференції

____________________________________________________

 

Надіслати на електронну скриньку оргкомітету  conf@cesd.org.ua наступні матеріали:

1. Тези доповіді

2. Відскановану (сфотографовану)

квитанцію про сплату організаційного внеску.

__________________________________________________________

ОБОВ`ЯЗКОВО! Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення у другій частині, наприклад:

Тичина С.Р._Квитанція

Тичина С.Р._Тези

____________________________________________________

Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника листа - «Підтвердження». Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз.

_______________________________________

ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИЙОМУ

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

22 листопада 2011г.

___________________________________________________________

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану у заявці, протягом 10 днів після проведення конференції.

____________________________________________

УВАГА!

З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 85 грн. (400 російських рублів, 12 доларів) за одну публікацію. Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

___________________________________________________________

 

 

Контактні дані Оргкомітету конференції:

 

Центр економічних досліджень

та розвитку
Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 332

Адреса для відвідувачів:

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17

W: www.cesd.org.ua

@: info@cesd.org.ua

T: +38 091 342 28 48

 

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА СПІВПРАЦЮ!

 

БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

 

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача:

26205155887400

ОКПО: 3180316559

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Голобородько Євген Миколайович

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Голобородько Є.М. від П.І.Б.

_______________________________________

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

_______________________________________

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 400 російських рублів

Банк посредник:

ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва

БИК 044583119
ИНН 7744000912

к/с 30101810600000000119 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России

Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина сч. 30111810300000916401

swift: PRMSRUMM

Получатель: сч. 26202353437600

Ф.И.О.: Десяткина Эльза Николаевна

Назначение платежа: пополнение текущего счета Десяткиной Э.Н. от Ф.И.О.

 

 

Веб-сайт конференции: http://cesd.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: