II Міжнародна науково-практична конференція Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави

Страна: Украина

Город: м. Київ

Тезисы до: 05.02.2012

Даты: 14.03.12 — 15.03.12

Область наук: Юридические;

Адрес: вул. Політехнічна 39, корпус №19, к. 321 А(ст. метро “Політехнічний інститут”)

Е-мейл Оргкомитета: pravo_conference2012@ukr.net

Организаторы: Пряміцин Вячеслав Юрійович

Телефон / Факс: 0633610286

Условия участия и жилье: 80 грн.

 

II Міжнародна науково-практична конференція

 

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави

14-15 березня 2012 року

 

Конференція буде працювати за секціями:

 

1.            Конституційне право в Україні: теоретичні та практичні аспекти

2.            Захист інтелектуальної власності в інноваційній сфері

3.            Стандарти надання адміністративних послуг

4.            Проблеми реформування трудового законодавства та соціального забезпечення в Україні

5.      Правові та організаційні засади боротьби зі злочинністю: український та міжнародний досвід

6.      Розвиток цивілістики в Україні

7.      Господарська діяльність на сучасному етапі

  1. Правові аспекти міжнародних відносин та інтеграції України до Європейського Союзу

 

Мови конференції: українська, російська.

 

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти та юристи-практики!!!

·               Для участі у конференції необхідно до 5 лютого 2012 року включно за електронною адресою pravo_conference2012@ukr.net надіслати одночасно в електронному варіанті:

1.      заявку на участь в конференції(див. зразок);

2.      тези доповіді(див. вимоги до оформлення);

3.      відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів). Рецензія наукового керівника оформлюється у довільній формі. Наявність підпису наукового керівника, завіреного печаткою, обов’язкова.

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.

Розмір організаційного внеску становить 80 гривень.

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції , а також в оргкомітеті конференції.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб). Орієнтовна вартість проживання – 200 грн. на добу.

 

Вимоги до оформлення тез

?      Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;

?      Обсяг тексту: до 3 сторінок.

?      Назва доповіді посередині рядка (слова з  великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад: Забезпечення законності у державному управлінні

?      Нижче, через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, коротка назва установи, де навчається автор; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:

Сидоров Іван Іванович,

Студент 5-го курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ»

Науковий керівник:

Петров І.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права та держави факультету соціології та права НТУУ «КПІ».

?      Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.

?      Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді

              Заявка на участь в II Міжнародній науково-практичній конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” 14-15 березня 2012 року

Відомості про доповідача та тему доповіді:

1.  Прізвище

2.  Ім’я

3.  По батькові

4.  Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач

5.  Посада

6.  Науковий ступінь

7.  Вчене звання

8.  Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)

9.  Тема виступу(доповіді)

10.   Секція

11.   Домашня адреса

12.   Контактні телефони (домашній, мобільний)

13.   Електронна пошта (e-mail)

 

Відомості про наукового керівника (для студентів та курсантів);

1.    Прізвище

2.     Ім’я

3.     По батькові

4.     Посада

5.     Науковий ступінь

6.     Вчене звання

?     Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.

?      Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Правове регулювання суспільних відносин».

 

Особиста участь у конференції обов’язкова.

 

Контакти:

·                     м. Київ, вул. Політехнічна 39, корпус №19, к. 321 А(ст. метро “Політехнічний інститут”)

·                     pravo_conference2012@ukr.net

·                     Пряміцин Вячеслав Юрійович тел. 0633610286

 

Партнер заходу -  Видавництво юридичної літератури «Юрінком Інтер»

 

З повагою, Організаційний комітет!

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: