Адвокатура: минуле та сучасність

Страна: Украина

Город: Одесса

Тезисы до: 15.02.2012

Даты: 24.02.12 — 24.02.12

Область наук: Юридические;

Условия участия и жилье: Участие бесплатное. Стоимость сборника 100 грн. Оргкомитет не обеспечивает участникам питание и проживание.

 

*/

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ», яка відбудеться 24-25 лютого 2012 року в Національному університеті «Одеська юридична академія»

 

На сьогодні адвокатура є одним із основних інститутів юридичної науки. Діяльність адвокатів є фундаментальною у судовому процесі та починає свою історію з Греції.

 

Метою проведення конференції є - публікація результатів наукових досліджень молодих науковців, а саме студентів, пошук нових рішень з актуальних питань сучасної адвокатури, реалізація нових ідей у сучасному законодавстві та встановлення контактів між майбутніми спеціалістами з різних кутків України.

 

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Загально-теоретичні та історико-правові питання розвитку інституту адвокатури;

 • Конституційно-правові аспекти формування та розвитку інституту адвокатури;

 • Питання організації та взаємодії адвокатури із судовими та іншими правоохоронними органами;

 • Кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми функціонування інституту адвокатури;

 • Правові аспекти участі адвоката в цивільному та господарському судочинстві;

 • Міжнародно-правові аспекти діяльності інституту адвокатури;

 • Актуальні проблеми участі адвоката у забезпеченні прав людини;

 • Правові та організаційні аспекти здійснення адвокатом адвокатської діяльності

 

 

Координати для контакту:

 

Остапенко Тимур Олександрович, к.ю.н., асистент, заступник декана факультету адвокатури з наукової роботи – (050)3914498

Наконечний Андрій Богданович, голова Студентського наукового товариства НУ «ОЮА» - (093)5887441

Чекмарьова Лариса Юріївна, голова Студентського наукового товариства факультету адвокатури – (063)6015824

 

Вимоги до оформлення студентських тез:

 • обсяг до 4-х стор. формату А4; поля всі 2 см;

 • шрифт - Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал-1,5;

 • перший рядок - прізвище, ім’я, по батькові студента (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні), другий рядок – ВНЗ; третій рядок - факультет, курс, група (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні);

 • нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);

 • в кінці тексту вказати дані про наукового керівника (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада);

 

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: