"Економічні погляди : теорія і практика"

Страна: Украина

Город: Одеса

Тезисы до: 31.01.2012

Даты: 03.02.12 — 04.02.12

Область наук: Экономические;

Адрес: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17

Е-мейл Оргкомитета: info@cesd.org.ua

Организаторы: Центр економічних досліджень та розвитку

Условия участия и жилье: організаційний внесок у розмірі 85 грн.

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

 

Головні напрями конференції:

Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.

Розвиток менеджменту як запорука формування ефективної системи управління.

 

Розвиток інформаційного інструментарію для оптимізації функціонування економічних механізмів. Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук. Криза сучасних економічних поглядів: нова теорії та їх застосування.

Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

Економіка праці та управління персоналом. Бухгалтерський облік та аудит. Фінанси та податкова політика.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК «Одеса». Форма участи: очна, заочна.

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні дії:

І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному Центру економічних досліджень та розвитку, (www.cesd.org.ua) в розділі «Конференція» в інформації про конференцію.

> > > ЗАПОВНИТИ ЗАЯКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ < < <

ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 85 грн. за наступними банківськими реквізитами: Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк" Поточний рахунок одержувача: 26205155887400 ОКПО: 3180316559 МФО банка

одержувача: 351005 П.І.Б.: Голобородько Євген Миколайович Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Голобородько Є.М. від П.І.Б.

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 600 російських рублів Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва БИК 044525555 ИНН 7744000912 К/с № 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. Банк получателя: АО «УкрСиббанк»,

Харьков, Украина сч. 30111810300000916401 swift: PRMSRUMM Получатель: сч. 26202353437600 Ф.И.О.: Десяткина Эльза Николаевна Назначение платежа: пополнение текущего счета Десяткиной Э.Н. от Ф.И.О. 

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції. Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 31 січня 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf@cesd.org.ua наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Тичина С.Р._Квитанція) Вимоги до тез доповідей: Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад: Секція. Тичина С.Р. Старший викладач кафедри менеджменту Вінницького фінансово-економічного університету м. Вінниця, Україна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ Сторінки не нумеруються.

Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Тичина С.Р.)

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:»

. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Веб-сайт конференции: http://cesd.org.ua

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: