«Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку»

Страна: Украина

Город: Одеса

Тезисы до: 06.02.2012

Даты: 10.02.12 — 11.02.12

Область наук: Юридические;

Адрес: м. Одеса

Е-мейл Оргкомитета: conf.pfp@gmail.com

Организаторы: Причорноморська Фундація Права

Условия участия и жилье: внесок у розмірі 80 грн.

 

 Міжнародна науково-практична конференція

  «Правова системи України: сучасний стан та перспективи розвитку» м. Одеса, 10-11 лютого 2012 р.  Вельмишановні колеги!  Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку», яка буде організована Причорноморською фундацією права. Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні. Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права, оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.  Головні напрями конференції:  Історія та теорія держави та права, філософія права;Конституційне право, муніципальне право;Міжнародне публічне та приватне право;Екологічне, земельне, аграрне право;Цивільне право та процес;Сімейне право, житлове право;Господарське право та процес;Трудове право, право соціального забезпечення;Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;Кримінальне право, кримінально-виконавче право;Кримінальний процес, криміналістика.  Офіційні мови конференції: українська, російська, англійськаМісце проведення конференції: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса» Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні три дії:  І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права, (www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію. ЗАПОВНИТИ ЗАЯКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ  ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами: Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк" Поточний рахунок одержувача: 26206288136500 ОКПО: 1505224406 МФО банка одержувача: 351005 П.І.Б. : Шарапова Зінаїда Олександрівна Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Шарапової З.О. від ПІБ____ Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції. Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.  ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 06 лютого 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf.pfp@gmail.com наступні документи: А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові; Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція)  Вимоги до тез доповідей: · Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. · Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст. Наприклад:2. Конституційне право, муніципальне право  ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ м. Київ, Україна    · Сторінки не нумеруються. · Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.) · Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.  У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.   Оргкомітет конференції:  Причорноморська Фундація ПраваАдреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307 Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Жуковського, 33 @: conf.pfp@gmail.com W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua T: +38 091 342 65 42

Веб-сайт конференции: http://blackseafoundationoflaw.org.ua

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: