«Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетенгу»

Страна: Украина

Город: Львів

Тезисы до: 09.02.2012

Даты: 10.02.12 — 11.02.12

Область наук: Экономические;

Адрес: 79000, м. Львів, а/с 341

Е-мейл Оргкомитета: info@lef.lviv.ua

Организаторы: Львівська економічна фундація

Условия участия и жилье: 80 грн.

 

 VII Міжнародна науково-практична конференція

  «Актуальні  проблеми економіки, менеджменту, маркетенгу» Конференція відбудеться 10-11 лютого 2012 року у м. Львові    Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.  В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками: 1. Економічна теорія. 2. Фінанси та страхування. 3. Банківська справа. 4. Міжнародна економіка. 5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності. 6. Економіка підприємства. 7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг). 8. Економіка праці та управління персоналом. 9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит. 10. Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.  Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7. Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська. Форма участі: заочна. У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.  Умови участі у конференції: До 9 лютого 2012 року (включно) надіслати на електронну адресу: nauka@lef.lviv.ua 1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові; 2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв С.Р._Квитанція) 3) заповнити анкету учасника. Заповнити анкету учасника оn-linе (Заполнить анкету on-line)  Сплатити організаційний внесок можна за наступними банківськими реквізитами:   Для учасників з України 80 грн. Банк одержувача: АТ"УкрСиббанк" Поточний рахунок одержувача: 26206317734000 ОКПО: 3084313860 МФО банка одержувача: 351005 П.І.Б. : Павленко Юлія Сергіївна Призначення платежу: поповнення рахунку Павленко Ю.С. від П.І.Б. Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 550 російських рублів Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», Москва БИК 044525555ИНН 7744000912 К/с № 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина сч. 30111810300000916401 Получатель: сч. 26205317734001 Ф.И.О.: Павленко Юлия Сергеевна Назначение платежа: пополнение текущего счета Павленко Ю.С. от Ф.И.О. Для учасників з інших країн: 15 USD (INTERMEDIARY BANK) Банк-корреспондент: JP MORGAN CHASE BANK, New York, USA(CORRESPONDENT ACCOUNT) Счет банка получателя в банке-корреспонденте: 0011000080 SWIFT CODE: CHASUS33 (BANK OF BENEFICIARY) Банк получателя: PRIVATBANK, DNEPROPETROVSK, UKRAINESWIFT CODE: PBANUA2X (BENEFICIARY) Получатель: Pavlenko Yuliya ACCOUNT: 4731185502531525  Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.  При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції. Вимоги до тез доповідей:  · Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм. · Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст. Приклад оформлення тез:  Секція: Економічна теорія.  Васильєв С.Р.аспірант кафедри менеджментуЛьвівської комерційної академіїм. Львів, Україна  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМИКИ · Сторінки не нумеруються. · Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.) · Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються. Контактна інформація:Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341Web: www.lef.lviv.uaE-mail: info@lef.lviv.uaTel.: +38 063 204 34 31

Веб-сайт конференции: http://lef.lviv.ua

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: