“Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення”

Страна: Украина

Город: Одеса

Тезисы до: 05.04.2012

Даты: 06.04.12 — 07.04.12

Область наук: Экономические;

Е-мейл Оргкомитета: info@cesd.org.ua

Организаторы: Центр економічних досліджень та розвитку

Условия участия и жилье: 80 грн.

 

 Міжнародна науково-практична конференція

 “Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення” 6 – 7 квітня 2012 р. МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Головні напрями конференції: - Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.- Розвиток менеджменту як запорука формування ефективної системи управління.- Розвиток інформаційного інструментарію для оптимізації функціонування економічних механізмів.- Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорії та їх застосування.- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг). - Економіка праці та управління персоналом.- Бухгалтерський облік та аудит.- Фінанси та податкова політика.- Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. Місце проведення конференції: м. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК «Одеса».Форма участи: дистанційна.Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні дії: І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням:ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 85 грн. за наступними банківськими реквізитами: Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк" Поточний рахунок одержувача: 26257007211655 ОКПО: 1063825921 МФО банка одержувача: 351005 П.І.Б.: Десяткіна Ельза Миколаївна Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Десяткіної Е.М. від П.І.Б. ______________________________________________________________________________ Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 600 російських рублів Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», г. Москва БИК 044525555ИНН 7744000912 К/с № 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина сч. 30111810300000916401 swift: PRMSRUMM Получатель: сч. 26202353437600 Ф.И.О.: Десяткина Эльза Николаевна Назначение платежа: пополнение текущего счета Десяткиной Э.Н. от Ф.И.О. _______________________________________При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході. ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 5 квітня 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf@cesd.org.ua наступні документи:А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Тичина С.Р._Квитанція)  Вимоги до тез доповідей: Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.Наприклад: Секція. Тичина С.Р. Старший викладач кафедри менеджменту Вінницького фінансово-економічного університету м. Вінниця, Україна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУСторінки не нумеруються.Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Тичина С.Р.)Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.  Контактні дані Оргкомітету конференції:Центр економічних досліджень та розвиткуАдреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 332Адреса для відвідувачів: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 17W:  www.cesd.org.ua@: info@cesd.org.uaT: +38 066 649 13 14

Веб-сайт конференции: http://cesd.org.ua

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: