IV національний конвент МАСПН (Україна): Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину

Страна: Украина

Город: Одеса

Тезисы до: 07.03.2014

Даты: 20.03.14 — 21.03.14

Область наук: Политология;

Е-мейл Оргкомитета: convent2014@gmail.com

Организаторы: Міжнародна асоціація студентів політичної науки (Україна) Національний університет «Одеська юридична академія» Факультет правової політології та соціології Студентське наукове товариство

 

Запрошуємо до участі в IV Національному конвенті МАСПН (Україна) студентів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників, викладачів та усіх зацікавлених осіб в галузі політології, соціології, філософії, права, державного управління та суміжних дисциплін.

Де: Одеса (Національний університет «Одеська юридична академія»)

Коли: 20-21 березня 2014 р.

Організатори: Міжнародна організація студентів політичної науки (України)

                           Факультет правової політології та соціології

                           Студентське наукове товариство

Кінцевий термін подачі тез виступу: 7 березня 2014 року


ПЛАНУЮТЬСЯ НАСТУПНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:
• Історія соціально-політичних та правових вчень;
• Політична теорія та методологія;
• Український політичний процес;
• Світова політика та міжнародні відносини;
• Державне управління та публічна політика;
• Філософські проблеми політики, права і моралі
• Соціальні структури та соціальні відносини
• Політичні технології та комунікації
• Круглий стіл «Політологія 2.0. Проблеми та перспективи»

Мови конференції: українська, російська та англійська.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНВЕНТІ НЕОБХІДНО ДО 7 БЕРЕЗНЯ 2014 р.:
- заповнити заявку на участь у конференції та надіслати тези (зразок і вимоги до оформлення додаються) на електронну скриньку:convent2014@gmail.com
- надіслати відскановану квитанцію про оплату.
* Передбачена заочна форма участі


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ
Заявка та тези подаються в електронному вигляді в двох окремих файлах (у форматі doc).
Назва документів має починатися з прізвища та ініціалів (латиницею), а потім вказуватися «заявка» чи «тези».
Зміст заявки на участь:
1. ПІБ.
2. Місце навчання (роботи) і посада.
3.Тематичний напрямок Вашої доповіді.
4. Тема доповіді.
5. Чи є членом МАСПН (Україна)
6. Тип участі (очний/заочний).
7. Контактний телефон та електронна адреса.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
– обсяг – до 3 сторінок книжкового формату А4;
– посилання на джерела у тексті в квадратних дужках зі вказівкою сторінок;
– список джерел після тексту не подається;
– поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20мм
– шрифт Тіmеs New Roman, кегль-14;
– інтервал між рядками -1,5.

Організаційний комітет залишає за собою право редагування та відхилення матеріалів, що виконані та оформлені з порушенням зазначених вимог. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Пробачай Юлія Андріївна
студентка 2 курсу факультету правової політології та соціології
Національного університету «Одеська юридична академія» (14 pt)
2 інтервали
РАДИКАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РУХИ СУЧАСНОСТІ ТА ЇХ ІДЕОЛОГІЇ 
(14pt, великі літери)
1 інтервал
Текст доповіді….(14 pt)

ОРГАНІЗІЦІЙНИЙ ВНЕСОК
3 типи організаційних внесків:
1. 0 грн. (пільговий) – для членів МАСПН (Україна), які беруть очну участь у Конвенті.
2. 100 грн. – для студентів та аспірантів, які не є членами МАСПН (Україна), але беруть очну участь в конференції
3. 120 грн. – для заочних учасників конференції (збірники будуть надіслані поштою), а також для всіх викладачів, кандидатів та докторів наук в незалежності від форми участі.

(!) Організаційний внесок використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних із організацією конференції та опублікуванням збірника тез доповідей учасників конвента.

Як сплатити організаційний внесок:
на факультеті правової політології та соціології НУ ОЮА за адресою: м. Одеса, вул.Піонерська, 2, каб. 706, Блінцовій В. О. або поштовим переказом: 65009, м. Одеса, Блінцовій В. до запитання. 

Довідки за телефоном: 093 068 95 03 – Блінцова Вікторія Олегівна
УВАГА!
Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, харчування), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок направляючої сторони.

Учасникам, які входять до складу офіційних делегацій осередків МАСПН (не більше трьох осіб), буде надано безкоштовне житло (готель «Мирний»).

Веб-сайт конференции: http://vk.com/konventmaspn2014

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: