IV Міжнародна науково-практична коференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України"

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 30.07.2014

Даты: 02.10.14 — 03.10.14

Е-мейл Оргкомитета: keoa@knutd.com.ua

Организаторы: Київський національний університет технологій та дизайну

Условия участия и жилье: Організацій ний внесок за 2 дні участі у конференції 7 00 грн ., він частково покриває витрати на підготовку конференції та її робочих матеріалів, публікацію статей та проведення культурної програми. Організаційний внесок за заочну участь у конференції (публікацію с татт і та надсилання збірника): 3 0 грн. /стор. + 5 0 грн . за поштове пересилання збірник а .

 

Напрями конференції  : 

1.  Економічна політика держави щодо забезпечення доступу до якісної вищої  освіти  (керівник секції  -  Перший віце  -  президент НАПН України, д.п.н.,  проф.  , академік  НАПН України  ,  В.  І.  Луговий  )  . 

2.  Економічні фактори впливу на розв  иток вищої освіти  (керівник секції  -  ректор Х  мельницького національного університету  , чл.  -  кор. НАПН України, д.т.н.,  проф.  М. Є  .  Скиба  ). 

3.  Проблеми і шляхи модернізації економічного механізму функціонування  вищої освіти  (керівник секції  -  ректор Київськог  о національного університету технологій  та дизайну, чл.  -  кор. НАПН України, д.е.н., проф.  І. М.  Грищенко  

4.  Автономний університет у системі сучасних суспільно  -  економічних відносин  (керівник секції  –  перший заступник директора Інституту вищої освіти НАПН  України,  чл.  -  кор. НАПН України, к.ф.  -  м.н., проф. М.Ф.  Степко.  У роботі конференції беруть участь фахівці з України, Польщі, Німеччини,  Угорщини,  Китаю

Веб-сайт конференции: http://pdatu.edu.ua/home/204-204.html

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: