Ірина Вікторівна Троц

Ірина Троц аватар
Специальность: 08.00.04
Научное Звание: PhD
Дата рождения: 02.10.1987

 

 

Контакты:
Телефон: Не указано
Адрес для переписки: trots.irina@ukr.net

Блог ученого
 
Личная Информация:
Страна: Украина
Город: Хмельницкий
Учреждение: Khmelnitsky National University
Должность: декан факультету економіки та підприємництва Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

 

Образование:
Ph.D (economic), кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет, 2016

Аспірантура, Хмельницький національний університет, 2010-2014

Серфікаваний викладач 1С, 2013

Магістр з обліку і аудиту, Хмельницький національний університет, 2010

 

Научные Интересы:
 1. - антикризовий менеджмент;
 2. - упраління ризиками;
 3. - попередження, прогнозування та подолання кризових явищ;
 4. - запобігання банкрутству підприємств;
 5. - економічна безпека
 6. - контролінг

 

Избранные статьи:
 1. Троц І.В. Визначення поняття банкрутства та причини його виникнення у сучасних умовах розвитку. / І.В. Троц // Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. – 2011. – Вип.5 (2). – С.221-228.
 2. Троц І.В. Стратегічні напрями вирішення проблеми банкрутства на підприємстві. / І.В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6, Т.1. – С.36-40.
 3. Троц І.В. Порівняльний аналіз і оцінка методик прогнозування та визначення ймовірності банкрутства на прикладі машинобудівельних підприємств // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Вип. 9 – Частина 1 – 2011. – С.334-338.
 4. Троц І.В. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства / І.В. Троц // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – №1 (59). – Ч.2. – 2012. – С223-227.
 5. Троц І.В. Сучасний стан діяльності та перспективи розвитку підприємств машинобудування України / І.В. Троц // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: збірник наукових праць. – Вип. 9 (34). – Ч. 2. – 2012. – Луцьк: ЛНТУ. – С.523-529.
 6. Троц І. Фінансова криза на підприємстві як каталізатор банкрутства: причини, види, стадії та наслідки // Економіка і менеджмент : матеріали ІI МНПК, 24–26 листопада 2011 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 56–59.
 7. Троц И.В. Предупреждение кризисов и банкротства машиностроительных предприятий в условиях рыночной экономики / И.В. Троц // Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXII МНПК, Минск, 17 мая 2013 г. – С. 99-101.
 8. Троц І.В. Теоретичні підходи щодо визначення банкрутства підприємства та основних факторів його виникнення : м-ли IІІ МНПК «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти», Т.1, 28-29 червня 2011 р., м.Дніпропетровськ - C.97-99
 9. Троц І.В. Теоретичні підходи щодо визначення банкрутства підприємства та основних факторів його виникнення // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : м-ли IІІ МНПК ( Дніпропетровськ, 28-29 червня 2011 р.). – Т.1. – С.97-99.
 10. Троц І.В. Теоретичні підходи щодо визначення банкрутства підприємства та основних факторів його виникнення // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : м-ли IІІ МНПК ( Дніпропетровськ, 28-29 червня 2011 р.). – Т.1. – С.97-99.
 11. Троц І.В. Теоретичні підходи щодо визначення банкрутства підприємства та основних факторів його виникнення // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : м-ли IІІ МНПК ( Дніпропетровськ, 28-29 червня 2011 р.). – Т.1. – С.97-99.
 12. Троц І.В. Теоретичні підходи щодо визначення банкрутства підприємства та основних факторів його виникнення // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : м-ли IІІ МНПК ( Дніпропетровськ, 28-29 червня 2011 р.). – Т.1. – С.97-99.
 13. Троц І.В. Актуальні питання проблеми банкрутства підприємств в Україні // Питання сучасної науки і освіти : матеріалили 7-ї МНПК (м. Київ, 11-13 липня 2011 р.) – С. 63-66.
 14. Троц І.В. Банкрутство підприємства: підстави, переваги та недоліки // Активізація наукових досліджень : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 17 серпня 2011 р.). – С.14-16.
 15. Троц І.В. Основні методики прогнозування та визначення ймовірності банкрутства підприємства // Збірник тез за матеріалами V МНПК, 29 вересня – 1 жовтня 2011 р. – м.Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 344–346.
 16. Троц І.В. Система раннього попередження та реагування як спосіб виявлення загрози банкрутства підприємства // Матеріали МНПК, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С.384–387. 
 17. Троц І.В. Стратегічне планування на підприємстві у кризових умовах розвитку економіки // Досвід роботи підприємства при фінансовій кризі : зб. пр. всеукр. наук.-практ. конф., 28 березня 2012 р. – Миколаїв : Ділова інформація, 2012. – С. 33–34.
 18. Троц І.В. Ризик-менеджмент та засоби управління ризиками на підприємстві // ІТЕП-2012 : матеріали МНПК, 28–31  березня 2012 р. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2012. – Ч. 2. – С. 124–125.
 19. Троц І.В. Управління сталим розвитком підприємства в контексті забезпечення фінансової стабільності та уникнення банкрутства – Харків 7-8 квітня 2017 р. – С.271-273.
 20. Троц І. В. Шляхи подолання банкрутства підприємства / І. В. Троц // Актуальні питання економічних наук : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 червня 2012 р. – Одеса : «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – С.81–83.
 21. Троц І.В. Антикризове управління як складова підсистеми запобігання банкрутству підприємства / І.В. Троц // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : матеріали МНПК, 3-4 березня 2017 р.– Одеса, 2017.– С.137-139.
 22. Троц І. В. Статистичний огляд банкрутства українських підприємств: національний та регіональний аспект / І. В. Троц // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 3 (54). – С. 170–178.
 23. Троц И. В. Проблема прогнозирования и пути преодоления банкротства предприятий в Украине / И. В. Троц // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – Вып. № 3 (28). – С. 45–50.
 24. Троц І. В. Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств [Електронний ресурс] / М. П. Войнаренко, І. В. Троц // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 272–278.
 25. Троц І.В. Превентивні заходи подолання банкрутства підприємств // Economics, management, law: problems of establishing and transformation : collection of scientific articles. – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. 2016. – P. 263–266.
 26. Троц І.В. Прогнозування та планування діяльності підприємства як складові системи попередження та запобігання банкрутству // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу : матеріали VII МНПК, 10–11 лютого 2012 . – Львів – Ч. ІІ. – С. 17–19.
 27. Троц І.В. Законодавчі зміни щодо правового регулювання банкрутства підприємств в Україні // Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие : материалы МНПК, 29–30 июня 2012 г. – Харьков : Институт фундаментальных исследований, 2012. – С. 54–56.
 28. Троц І. В. Машинобудування Хмельниччини: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку / І. В. Троц // Scientific journal «Aspect». – Donetsk : «Tsyfrovaya tipogragia» Ltd, 2012. – P. 194–197. 
 29. Троц І.В. Стабілізація діяльності машинобудівних підприємств за кризових умов розвитку // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали І МНПК, 15–16 лютого 2013 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 119–121.
 30. Троц И.В. Контроллинг как функция управления и способ предупреждения и предотвращения банкротства предприятия // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст. МНПК.– Беларусь, г. Гродно, 15–16 мая 2012 г.
 31. Троц І.В. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции : материалы МНПК (Польша, г. Варшава, 24–27 октября 2012 г.). – С. 91–95.
 32. Троц И.В. Предупреждение и предотвращение банкротства предприятия в современных условиях экономики // Региональные проблемы преобразования экономики: материалы І междунар. форума (Россия, г. Москва, 25–26 сентября 2012 г.). – 2013. – С. 923–930.
 33. Троц І. В. Аналіз та оцінка діяльності промислових та машинобудівних підприємств Хмельниччини / І. В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 6. – Т. 1. – С. 200–207.
 34. Троц І. В. Порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану машинобудівних підприємств Хмельниччини / Т. Т. Дуда, І. В. Троц // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 2 (32). – С. 63–68.
 35. Троц І. В. Напрями та шляхи подолання банкрутства машинобудівних підприємств Хмельниччини відповідно до їх кризового рівня / І. В. Троц // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць. – 2014. – № 4 (12). – С. 82–89.
 36. Троц І. В. Аналіз та оцінка кризового рівня діяльності машинобудівних підприємств Хмельниччини / І. В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 230–235.
 37. Стасюк І.В. Впровадження екологічного менеджменту та аудиту для забезпечення екологічної безпеки підприємства / О. В. Декалюк, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету – 2010. – №2. – Т.1. – С. 235-242.
 38. Стасюк І.В. Порівняльна характеристика вітчизняної і зарубіжної методик визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т. Г. Рзаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т.2. – С.89-93.
 39. Троц І.В. Детермінанти банкрутства сучасних підприємств /І.В. Троц // Творчий пошук молоді – курс на ефективність : матеріали міжнар. науково-практ. інтернет-конференції. – Хмельницький, 2018. – С.345-347.
 40. Троц І.В. Особливості організації обліку в ОСББ /І.В. Троц// Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С.256-258.
 41. Троц І.В. Тіньова економіка як загроза фінансовій безпеці: причини та шляхи мінімізації /І.В. Троц, В.В. Коломієць// Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудит: тези доповідей інтернет-конференції, 24-25.05.2018 р. – ХКТЕІ. -С.576-579
 42. Троц І.В. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України /І.В. Троц, Л.В. Дацько// Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С.766-768.
 43. Троц І.В. Конкурентоспроможність банківської системи України /І.В. Троц, Ю.М. Киданчук// Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С.769-772
 44. Троц І.В. Розвиток банківського страхування в Україні /І.В. Троц, О.М. Ягодзінська// Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С.831-834.
 45. Троц І.В. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку Fintech в Україні / І.В. Троц // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12. – 283-292.
 46. Троц І.В. Порівняльна характеристика функціональних можливостей прикладних рішень 1С // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. – C.854-858.
 47. Троц І.В. Автоматизація обліку на підприємстві в прикладному рішенні «1С:Управління торговим підприємством 8»: переваги та можливості / І.В. Троц, Б.Г. Цурська// МНПК "Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту" - 2018 - С.859-863.
 48. Троц І.В. Безробіття як соціально-економічна проблема України /І.В. Троц, Л.В. Дацько // Соціально-економічні проблеми сучасності : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.148-152.
 49. Троц І.В. Антикризовий менеджмент як ефективний інструмент попередження банкрутства підприємства / І.В. Троц // Соціально-економічні проблеми сучасності : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, – Маріуполь, 2018. – С.112-117.
 50. Троц І. В. Методики прогнозування ймовірності банкрутства підприємства: переваги, недоліки та проблеми аналізу / Т. Г. Рзаєва, І. В. Троц // Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації : монографія / за наук. ред. М. П. Войнаренка і Л. В. Скоробогатої. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – 605 с. – Розд. 7.4. – С. 513–531.
 51. Троц І. В. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства машинобудівних підприємств / І. В. Троц // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Вид-во «Герда», 2013. – Т. 2. – 414 с. – Розд. 3.27. – С. 262–270.
 52. Троц І. В. Управління ризиками та підприємстві та шляхи їх нейтралізації / І. В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2. – Т. 1. – С. 46–51.
 53. Троц І. В. Концептуальні підходи щодо формування системи попередження, прогнозування та подолання банкрутства підприємства / І. В. Троц // Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития : монография. Кн. 2 ; под общ. ред. Т. Н. Внуковской. – Ставрополь : Центр научного знания «Логос», 2012. – 289 с. – Гл. 14. – С. 254–270.

 

Участие в конференциях:
 1. Троц І. В. Концепція узгодженості критеріїв оцінки ймовірності банкрутства підприємств / І. В. Троц // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : зб. тез доповідей Х міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 червня 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С.103–105.
 2. Троц І. В. Превентивні заходи подолання банкрутства підприємств / І. В. Троц // Economics, management, law: problems of establishing and transformation : collection of scientific articles. – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. 2016. – P. 263–266.
 3. Троц І. В. Проблема банкрутства українських підприємств / І. В. Троц // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали ІХ міжнар. наук-практ. конф., 22–24 травня 2014 р. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 124–127.
 4. Троц І. В. Реінжиніринг або управління змінами на підприємстві / І. В. Троц // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 30 січня 2013 р. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. – Т. 1. – С. 283–286.
 5. Троц І. В. Стабілізація діяльності машинобудівних підприємств за кризових умов розвитку / І. В. Троц // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 лютого 2013 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 119–121.
 6. Троц І. В. Машинобудування Хмельниччини: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку / І. В. Троц // World economy, finances and investments: modern view on the actual problems : materials of the I International research and practice conference, 20–21 November 2012 // Scientific journal «Aspect». – Donetsk : «Tsyfrovaya tipogragia» Ltd, 2012. – P. 194–197.
 7. Троц И. В. Предупреждение и предотвращение банкротства предприятия в современных условиях экономики / И. В. Троц // Региональные проблемы преобразования экономики: международное сотрудничество и межрегиональная интеграция : материалы І междунар. форума (Россия, г. Москва, 25–26 сентября 2012 г.). – Москва : «Перо», 2013. – С. 923–930.
 8. Троц І. В. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства / І. В. Троц // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Польша, г. Варшава, 24–27 октября 2012 г.). – ООО «Экономический научно-обозревательный центр», 2012. – С. 91–95.
 9. Троц І. В. Законодавчі зміни щодо правового регулювання банкрутства підприємств в Україні / І. В. Троц // Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие : материалы междунар. науч. практ. конф., 29–30 июня 2012 г. – Харьков : Институт фундаментальных исследований, 2012. – С. 54–56.
 10. Троц І. В. Шляхи подолання банкрутства підприємства / І. В. Троц // Актуальні питання економічних наук : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 червня 2012 р. – Одеса : «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – С.81–83.
 11. Троц И. В. Контроллинг как функция управления и способ предупреждения и предотвращения банкротства предприятия / И. В. Троц // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст : сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф. (Беларусь, г. Гродно, 15–16 мая 2012 г.) – Гродно : ГрГУ им.Я.Купалы, 2012. – Ч. 2. – С. 97–102.
 12. Троц І. В. Прогнозування та планування діяльності підприємства як складові системи попередження та запобігання банкрутству / І. В. Троц // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 лютого 2012 р. – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – Ч. ІІ. – С. 17–19.