Юрій Долженко

Yuriy_45 аватар
Специальность: 07.00.09.
Научное Звание: PhD student
Дата рождения: 12.04.1971

 

 

Контакты:
Телефон: 067 9-412-412
Адрес для переписки: yuriy_dolzhenko@ukr.net

Блог ученого
 
Личная Информация:
Страна: Украина
Город: Киев
Учреждение: ИА НАНУ
Должность: молодший науковий співробітник

 

Образование:
Державний вищий навчальний заклад „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди” і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” і здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладача української мови і літератури, зарубіжної літератури у ВНЗ I—II рівнів акредитації , шкільного бібліотекаря, організатора освіти.
Закінчив у 2007 році факультет післядипломної освіти — біологія в Переяслав – Хмельницькому державному університеті і здобув кваліфікацію вчителя біології, валеології, екології у ВНЗ I — II рівнів акредитації.

EDUCATION
2006 specialist of secondary education, Ukrainian language and literature,
foreign literature, Pereyaslav- Khmelnytsky state university (Kyiv region, Ukraine).

2007 specialist of secondary education, Biology, Valeology and Ecology, Pereyaslav-Khmelnytsky state university (Kyiv region, Ukraine).


 

Научные Интересы:
 1. Краніологія, краніоскопія, морфологія черепа людини
 2. RESEARCH INTERESTS
 3. Anthropology, craniometry, cranioscopy, cranial phenetics, morphology of a human skull; Old Russ population (X-XIII centuries AD), the population of Ukraine’s territory in XIII-XX centuries AD.
 4. SCIENTIFIC SKILLS
 5. Craniological methods: craniometry, osteometry, cranioscopy, cranial phenetics
 6. Analysis of statistical data
 7. Multidimensional analysis skills.

 

Избранные статьи:
 1. Долженко Ю.В. Населення Чернігова і округи за доби середньовіччя (антропологічний аспект). — К., Археологія. № 1. 2010. С. 42—49
 2. Населення чернігівського літописного Передгороддя XI—XIII ст. за краніологічними даними
 3. Долженко Ю.В. Краніоскопія похованих в курганних могильниках Чернігова X—XII ст.
 4. Долженко Ю.В. До питання про дискретні ознаки на людських черепах із Чернігова X—XIII ст.
 5. Антропологічні матеріали з давньоруського курганного комплексу у хутора Зелений Гай
 6. До антропології похованих у Чернігівському Некрополі X—XIII ст.Наукові записки з Української історії: збірник наукових статей.
 7. Населення давньоруського Чернігова за краніологічними даними //Наукова збірка: Історична антропологія та біоархеологія України. Вип. 1. К.: 2014 — С. 47 —82.
 8. Краніологічна характеристика населення Батурина XVII—XVIII ст.
 9. Череп князя Ізяслава Інгваревича
 10. КРАНІОЛОГІЯ ПОХОВАНИХ ПІД КАФЕДРАЛЬНИМ КОСТЕЛОМ СВ. ПЕТРА І ПАВЛА У ЛУЦЬКУ В XVII–XX СТ.
 11. Craniology of XVI-XVIII Centuries Zhovnyno Burial
 12. Долженко Ю.В. Краніологічні матеріали XV–XVI ст. із розкопок с. Ратнів. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Випуск 24. НАНУ УТОПІК. Збірник наукових статей. К.: 2015 – С. 176–179.
 13. Краніологічні матеріали XV–XVI ст. із розкопок с. Ратнів
 14. Краніологія населення давньоруського міста Желні
 15. Курганний могильник Липове XI–XII ст. за даними краніології
 16. Етнічні зв’язки населення містечка Лютенька ХVII ст.
 17. Краніологія населення Слобідської Украіни XVII–XIX ст. (Слобожанщини)
 18. Краниологическая изменчивость носите лей катакомбной культуры из степного Приднепровья // http://sn.kspu.edu/index.php/sn/pages/view/redkol/ Електронний історичний журнал «Scriptorium nostrum» Херсон.: 2018. – Вип. 1 (10) – С. 39–73.
 19. Характеристика древнерусского населения Чернигова по дискретно-варьирующим признакам на черепе // Вестник Антропологи. — М., Вып. 17. 2009. — С. 191—205.
 20. Краніоскопічні особливості населення Києва X—XIII ст. // Наукові записки з Української історії. Збірник наукових статей. Вип. 25. Переяслав-Хмельницький. 2010. — С. 3—17.
 21. Антропологічний тип населення чернігівського літописного Передгороддя XII—XIII ст. // Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура. — Тернопіль, 2010. — C. 83—87.
 22. До питання про неметричні ознаки на людських черепах із Київського Арсеналу XVII—XVIII ст. // Лаврський Альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Збірник наукових праць, вип. 25. К.: Фенікс, 2010. – С. 11—17.
 23. Неметричні ознаки на черепах похованих із Київського Арсеналу XVII—XVIII ст.Болховітіновський щорічник, К.: Фенікс, 2011 С. 118—134.
 24. Долженко Ю.В.,Потєхіна І.Д. Мешканці чернігівського Дитинця: Антропологічне дослідження. // В монографії О.Моці, А. Казакова: Давньоруський Чернігів — К., 2011а, С. 279—296.
 25. Неметрические признаки на черепах из могильника Стайки времен казачества.Вестник Антропологии — Москва, Вып. 19. 2011 — С. 169—181.
 26. Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В. Ґрунтовий давньоруський некрополь чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря. Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали десятої міжнародної наукової конференції. К.:2012 — С. 20—22.
 27. Гарига М.М., Долженко Ю.В. Дискретні ознаки на людських черепах із могильника козацького часу – Батурин (попередні дані). Євро регіон Дніпро. К.: 2012 — С. 24—27.
 28. Краніоскопічна характеристика кочовиків-половців XI-XIII ст. В монографії С.Н. Братченка, М.В. Квітницького, М.Л. Шведова. Кочевники развитого средневековья на Северском Донце. К.: 2012 — С. 137—140.
 29. О. Златогорський, Ю.Долженко. Атрибуція національної ідентичності ексгумованих жертв на городищі у Володимирі-Волинському.Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010-2012 роках: джерела та матеріали. О. Златогорський, С. Панишко. Додаток 3. 2013. – С. 148-162.
 30. Антропологічні матеріали з давньоруського курганного комплексу у хутора Зелений Гай. Археологія. № 2. Київ. 2013. — С. 43-55.
 31. О.Д. Козак, Ю.В. Долженко. Звіт про антропологічне дослідження 2011 року решток людей, розстріляних у 1940-х роках на городищі «Вали».Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010-2012 роках: джерела та матеріали. О. Златогорський, С. Панишко. Додаток 1. 2013. – С. 63-70.
 32. О.Д. Козак, Ю.В. Долженко.Звіт про антропологічне дослідження 2012 року решток людей, розстріляних у 1941 році на городищі «Вали».Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010-2012 роках: джерела та матеріали. О. Златогорський, С. Панишко. Додаток 2. 2013. – С. 130-135.
 33. Dolzhenko Yu. V. Craniology of XVI–XVIII Centuries Zhovnyno Burial // Modern Science –Moderni věda. – Praha. – Česke Republika, Nemoros. – 2014. – № 4. – С. 119–132.
 34. Dolzhenko Yu. V. Craniological characteristics of the Baturyn’s population in 17–18 centuries // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. (Серія “Пам’яткознавство Північного регіону України”, № 6. Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 18 (21). − К.: Центр пам’яткознавства НАН України, К.: 2014 – С. 40–56.
 35. Долженко Ю.В., Прядко О.О. Історико-антропологічний нарис поховань XVII– XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині // Етнічна історія народів Європи. – 2014, – К.: вип. 44. – С. 43–50.
 36. Бірюліна О., Долженко Ю.В. Історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської (Братської) церкви // Старий Луцьк. Матеріали X ювілейної наукової конференції «Любартівські читання» присвяченої 585-й річниці З’їзду європейських монархів у Луцьку. Луцьк. 2014 – С. 111–123.
 37. Долженко Ю.В., Тараненко С., Вікторова П., Кода В. Нові дані щодо могильнику приходської Введенської церкви Києва // Krolowe i biskupi, rycerze i chlopi – identyfikacja zmarlych. Poznan. 2014 – С. 249–254.
 38. Долженко Ю.В., Златогорський О. Є. Краніологічне дослідження поховань ХХ ст., у Володимирі-Волинському за 2013 р. // II Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року, м. Київ. – К.: 2014. – С. 77–80.
 39. Долженко Ю.В., Бірюліна О. Cialo moie grzeszne w cerkwi ma byc pogrzebione y pochowane: історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської братської церкви // Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne. Замосько-Волинські музейні зошити. Nom (випуск) VI, – 2014. Zamosc – Луцьк – С. 35–52.
 40. Долженко Ю.В. Краніологія похованих під Кафедральним Костелом Св. Петра і Павла у Луцьку в XVII–XX ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. Вип. 2, Ч.1. – Тернопіль.: 2014 – С. 7–25.
 41. Долженко Ю.В., Златогорський О. Є. Антропологічний склад давньоруського Чернігова // Наукова збірка: Історична антропологія та біоархеологія України. Вип. 1. – К.: 2014 – С. 49–84.
 42. Долженко Ю.В., Златогорський О. Є. Краніологічне дослідження поховань ХХ ст., у Володимирі-Волинському за 2013 р. // Український історичний збірник. Вип. 17. – К.: 2014. С. 354–373.
 43. Долженко Ю.В. Антропологічний склад давньоруського Чернігова // Наукова збірка: Історична антропологія та біоархеологія України. Вип. 1. К.: 2014 – С. 49 –84.
 44. 2015 рік.
 45. Долженко Ю.В., Веремейчик О.М. Населення селища Ліскове XII–XIII ст. за даними краніології / Ю.В. Долженко, О.М. Веремейчик // Сіверщина в історії України. Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 8. – Київ-Глухів 2015. – С. 83–90.
 46. Долженко Ю.В. Краниометрическая характеристика мужских черепов из катакомбных погребений, исследованных Орджоникидзевской археологической экспедицией // Черных Л.А., Дараган М.Н. Курганы эпохи энеолита – бронзы междуречья Базавлук – Соленая – Чертомлык. – Приложение ІІ.3 – С. 521–527.
 47. Долженко Ю.В. До краніології давньоруського населення Любеча. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. Вип.1, частина 1. Тернопіль.: 2015. – С. 3–39.
 48. Білинська Л. І. Населення Сум XVII-XVIII ст. за результатами археологічних і краніологічних досліджень / Л. І. Білинська, Ю. В. Долженко // Сумська Старовина – Суми – Вип. XLVI – Сумський Державний Університет.: 2015. – С. 67–89.
 49. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Череп XVII-XVIII ст. з Острога: біоархеологічне дослідження. Міжнародна науково-практична конференція «IV Міждисциплінарні читання» Тези. – К.: 2015. – С. 28–31.
 50. Долженко Ю.В. Краніологія населення Луцька XVII–XX ст. / Ю.В. Долженко, Ю.М. Мазурик // Український Історичний Збірник – Вип. 18. К.: 2015 – С. 368–386.
 51. Долженко Ю.В., Прищепа Б.А. Краніологічні матеріали з давньоруського міста Дорогобужа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. Вип. 2, Ч.1. Видавництво ТНПУ імені В. Гнатюка. – Тернопіль.: 2015 – С. 12–29.
 52. Долженко Ю.В. Краніологічні матеріали XV–XVI ст. із розкопок с. Ратнів. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Випуск 24. НАНУ УТОПІК. Збірник наукових статей. К.: 2015 – С. 176–179.
 53. Долженко Ю.В. Краніологічна характеристика двох давньоруських черепів з Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові // Покликання – археологія. – Чернігів, 2015. – с. 278–296.
 54. Долженко, Ю. В. 2017. Краніологія похованих у Вознесенському некрополі (київський Арсенал). Історична пам'ять. Полтава. Випуск 37. С. 88–110.

 

Участие в конференциях:
 1. брав участь, як доповідач в російській антропологічній конференції 2009 р., що проходила у Москві та у жовтні 2010 р. у міжнародній археологічній конференції пам'яті І.С. Винокура що проходила у Кам’янці-Подільському;
 2. В міжнародній науковій конференції XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»;
 3. У травні 2011 р. брав участь у VIII міжнародній археологічній конференції «Археологія Заходу України» що проходила у Львові;
 4. У жовтні 2011 р. брав участь у міжнародній антропологічній конференції «Закономірності формування антропологічної різноманітності людини», що проходила у Москві.
 5. У квітні 2012 р. брав участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку Української Нації, державності і культури», що проходила в Переяславі-Хмельницькому.
 6. 19 вересня 2012 року у міжнародній науковій конференції «Полтавський краєзнавчий музей в ретроспективі археологічних досліджень» у Полтаві.
 7. У листопаді 2012 р. брав участь у III Луганській міжнародній історико-археологічній конференції «Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України» (пам’яті С.Н. Братченка).
 8. У березні 2013 р. брав участь у XХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», що проходила у Києві.
 9. У жовтні 2013 р. брав участь в Російській науково-практичній антропологічній конференції «Физическая антропология: методики, базы данных, научные результаты», що проходила у Санкт-Петербурзі.
 10. У листопаді 2013 р. брав участь у V міжнародній археолого-антропологічній конференції «Алексеевские чтения», що проходила у Москві.
 11. У березні 2014 р. брав участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» які присвячувались 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, що проходила у Києві. Назва доповіді: Краніологічне дослідження поховань ХХ ст., у Володимирі-Волинському за 2013 р.
 12. У квітні 2014 р. брав участь у X-й ювілейній науковій конференції «Любартівські читання» присвяченої 585-й річниці З’їзду європейських монархів у Луцьку. Назва доповіді: Історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської (Братської) церкви.
 13. У травні 2015 р. брав участь у чотирнадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «СІВЕРЩИНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ». Назва доповіді: Населення селища Ліскове XII–XIII ст. за даними краніології.
 14. У жовтні 2015 р. брав участь у міжнародній науковій конференції «ІV Міждисциплінарні гуманітарні читання». Назва доповіді: Череп XVII-XVIII ст. з Острога: біоархеологічне дослідження у Рівному.
 15. У жовтні 2015 р. заочно брав участь у конференції присвяченій пам’яті І.І. Винокура «Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у I тис. н. е.». Назва доповіді: Краніологія похованих в у Римо-католицькому костелі Св. Антонія м. Рівного XVI–XVIII ст.

 

Предложения Совместных Измерений:
 1. Товстотний, координатний циркулі, штатив Молісона та гоніометр.